Communicatie

Bij het proces van een groen schoolplein is communicatie en participatie zeer belangrijk. Door helder te communiceren naar alle betrokken partijen is de kans op succes groter. Maak een communicatieplan, zodat je zeker weet dat alle betrokkenen in het proces meegenomen worden. Daarnaast heeft iedereen ook een kans om een bijdrage te leveren.

In een communicatieplan moet duidelijk worden welke doelgroepen er zijn en welke doelstellingen er per doelgroep behaald moeten worden. Denk ook goed na via welke communicatiekanalen de betrokkenen geïnformeerd worden. Dit kan gedaan worden via een tekst op de website van de school, nieuwsbrief of een leuke poster op het raam. Maak de boodschap duidelijk naar alle betrokkenen. Een goed begin is het halve werk!

Dan na al dat zwoegen en zweten is het groene schoolplein een feit! Dit verdient een feest! Een officiële opening van het schoolplein met leerlingen, leraren, ouders, andere betrokkenen en sponsoren!

De opening is een perfect moment om niet alleen het schoolplein officieel in gebruik te nemen. Maar ook om vrijwilligers, meedenkers, hoveniers en alle partijen die financieel geholpen hebben te bedanken. Daarnaast is dit ook een mooi moment om het groene schoolplein en de school in het zonnetje onder de aandacht te brengen bij de pers.

Een feestelijke opening kan zo groots als gewenst aangepakt worden! Wat deden andere scholen?

– De wethouder uitnodigen,
– Sinterklaas opent het schoolplein,
– Leerlingen dansen en zingen tijdens de openingen,
– Leerlingen en leerkrachten krijgen mooie bruikbare cadeaus voor op het schoolplein,
– Er worden spelletjes gespeeld,
– Er is een zanger aanwezig,
– Leerlingen knutselen samen een kunstwerk of bankje voor op het schoolplein,
– Schoolpleinen van de toekomst stelt een feestkist en waterkar ter beschikking!

Openingen van een groen schoolpleinen kunnen gekoppeld worden aan belangrijke ‘groene’ dagen in het jaar. Kijk voor de ‘groene dagen’ op https://www.ivn.nl/groenejaarkalender2020

Hebben jullie ook hulp gehad van Schoolpleinen van de Toekomst? Wij vinden het hartstikke leuk om te komen kijken en bij de opening aanwezig te zijn.