Onderhoud

Door het groene schoolplein goed te onderhouden blijft het meerdere jaren aantrekkelijk. Het onderhouden van een groen schoolplein is veel intensiever dan een grijs schoolplein. De hoeveelheid onderhoud verschilt per locatie. Onderhoudswerkzaamheden die vaak voorkomen zijn:

  • Standaard werkzaamheden: vegen, zwerfafval opruimen en prullenbakken legen
  • Speeltoestellen: Keuringen, schoonmaken, aanvullen van valondergronden, zoals schors of zand
  • Borders: water geven, onkruid wieden, struiken en bomen snoeien.
  • Moestuin: zaaien, oogsten en wieden (vrij intenstief)
  • Wateronderdelen: kwaliteit water controleren, hoeveelheid water, bijvullen van water

Per werkzaamheid moet gekeken worden wie dit oppakt. Dit kunnen ouders, de buurt, de kinderen of een expert zijn. Een gouden tip is om bij de ontwerpfase al na te denken over het onderhoud. Hoeveel onderhoud kan je zelf als school oppakken en wat moet uitbesteedt worden? Hoeveel geld is er beschikbaar voor het onderhoud? Denk hierover na in samenwerking met een expert.

Jaarplanningen kunnen helpen om het overzicht te bewaren. Hang de jaarplanning op in de school, zodat het voor iedereen zichtbaar is wat er moet gebeuren en wie dit oppakt. Kijk voor een voorbeeld van een beheerkalender op https://www.onsgroeneschoolplein.nl/beheer-beleefkalender