Ontwerp

In de ontwerpfase gaat het om verkenning en het vastleggen van de basis. Het draait vooral om het terugbrengen van de thema’s: groen, klimaatbestendig en natuurlijk-avontuurlijk in o.a. duurzame speelaanleidingen, waterberging en een gezonde speelplaats. In het ontwerp worden de wensen en eisen van alle gebruikers en betrokkenen meegenomen.

De volgende onderdelen komen aan bod in de ontwerpfase:

1. Het verzamelen van Input
A) Leerlingen: Vraag wat de leerlingen willen doen (gedrag) op het plein, niet wat ze willen hebben. Hulp over hoe je dit kunt aanpakken vind je hier en hier.

B) Leerkrachten: Verken in een brainstormsessie met de leerkrachten wat hun motivaties, dromen en randvoorwaarden zijn met betrekking tot het groene schoolplein. Bespreek ook waar ze moeilijkheden verwachten. Neem jullie onderwijsvisie mee, wat willen jullie uitdragen met het schoolplein? Kijk daarnaast naar de praktische voorwaarden van het schoolplein (voorbeeld: hoe hou je overzicht tijdens pauzes?) Is vrij spel mogelijk na schooltijd? Lees meer over de waarde van een groen en gezond schoolplein.

C) Ouders, buurt: Droom met elkaar over het nieuwe schoolplein: hoe moeten kinderen er kunnen spelen en leren? Verzorg een informatiebijeenkomst, brainstormsessie of zet een ideeënbox/ wensboom neer. Vraag ook de ouder(s) en buurtbewoner(s) uit de werkgroep om bij andere ouders en buurtbewoners te inventariseren wat hun dromen en randvoorwaarden zijn. Op deze factsheet vind je informatie over het betrekken van ouders en de buurt.

D) Gemeente: Betrek de gemeente zo vroeg mogelijk in jullie vergroening. De gemeente is vaak eigenaar en/ of verantwoordelijk voor de grond. Daarnaast hebben zij vaak subsidieregelingen voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid, sociale cohesie binnen een wijk, jongeren of sport & beweging. Als derde kan de gemeente een rol spelen bij het onderhoud van het plein.

E) Praktische zaken: Denk nu vast na over zaken als fietsenstalling, gereedschap, opbergruimte, laden en lossen en het wegbrengen en ophalen van leerlingen.

2. Een goede ontwerper
Een hovenier of professionele ontwerper helpt bij het tot stand komen van een groen schoolplein, dat gebruiksvriendelijk is en aan alle wensen voldoet. Wij raden aan om een hovenier of ontwerper te vragen die ervaring heeft met groene schoolpleinen. Deze ontwerper weet alles over een prettig gebruik, maar ook over de veiligheid van spelaanleidingen en groen. Voor hulp bij het selecteren van een goede hovenier klik je hier.

3. Het definitieve ontwerp
Weten alle partijen nog wat er gaande is? Vergeet niet om de mensen die niet dagelijks van het plein gebruik maken te informeren en om feedback te vragen.
Plan daarnaast niet de gehele ruimte in. Er moet ruimte blijven voor verandering en aanpassingen!

4. Pers
Zorg voor duidelijkheid en helderheid bij iedereen. De media is een goed middel om hierbij te gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld artikelen in de plaatselijke bladen, de schoolkrant, schoolwebsite, social media en de schoolwanden.