€ 3.5 miljoen voor Schoolpleinen van de toekomst

Door de grote belangstelling in de subsidieregeling voor Schoolpleinen van de toekomst is besloten het hele subsidiebedrag vrij te geven. De 3.5 miljoen euro, voor 250 schoolpleinen, komt doorlopend vrij tot december 2022. Aanvragen kunnen vanaf nu op elk moment gedaan worden.

Doordat er veel animo was in de subsidieregeling van Schoolpleinen van de toekomst, was het geld voor 2018 binnen 3 maanden op. Hierna is besloten het geld van 2019 beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen scholen aanvragen blijven indienen en snel aan de slag met een mooi, gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk schoolplein. Ook veel gemeenten zijn steeds actiever richting scholen om schoolpleinen te vergroenen.

Subsidieregeling
De subsidieregeling is een financiële steun van de provincie, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten. In totaal was er 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het vergroenen en verduurzamen van schoolpleinen in heel Noord-Brabant.
Via de subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’ is maximaal € 14.000 euro subsidie beschikbaar voor scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen maken. Ook gemeenten kiezen er vaak voor om aan te sluiten en mee te betalen aan een klimaatbestendiger schoolplein.

Voordelen
Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben meerdere voordelen. Ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, maken de leefomgeving klimaatbestendiger en het kunnen plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten óók na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ avontuurlijker spelen, minder pesten, meer bewegen en een verbeterde concentratie hebben tijdens lessen.