Meer subsidie in 2018

Nog vóór de zomervakantie waren er zoveel aanvragen voor een Schoolplein van de toekomst, dat het geld voor 2018 op was. Daarom is besloten het geld van 2019 nu al beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen nog meer scholen dit jaar al een aanvraag indienen en snel aan de slag met een mooie, gezonde, klimaatbestendige en natuurlijk avontuurlijke buitenruimte! Aanvragen kunnen worden ingediend tot december 2019.

De subsidieregeling voor ‘Schoolpleinen van de toekomst’ blijkt succesvol. 2 maanden na de openstelling hebben al meer dan 50 scholen aangegeven dat ze hun schoolpleinen groener willen maken. Dit doen ze met financiële steun van de provincie, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten.

Via de subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’ is maximaal € 14.000 euro subsidie beschikbaar voor scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen maken. Ook gemeenten kiezen er vaak voor om aan te sluiten en mee te betalen aan een klimaatbestendiger schoolplein.

Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben meerdere voordelen. Ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendiger maken van de leefomgeving en het kunnen plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

juni 2018