Natuurlijke schoolpleinen in Eindhoven

“Een natuurlijk schoolplein is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de kinderen, het draagt ook bij aan het klimaatbestendig maken van de stad,” dat zei wethouder Jan van der Meer tijdens de bijeenkomst in Eindhoven waar de bijeenkomst Groene Schoolomgeving werd gehouden.

De wethouder vertelde de aanwezigen van onder meer basisscholen en hoveniers, dat een groen schoolplein met een waterbergend vermogen, met schaduw tegen hittestress, met natuurlijke spelaanleidingen en voorbeelden van hoe eten groeit, niet alleen een positieve invloed heeft op kinderen, maar ook op de aanpassingen die nodig zijn om de klimaatverandering op te vangen.
Vertegenwoordigers van twee scholen gaven voorbeelden en vertelden over hun ervaringen met het vergroenen en het gebruik van hun natuurlijke schoolplein. De provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven gaven bovendien informatie over verschillende subsidiemogelijkheden.

SALTO-school De Klimboom
Basisschool de Klimboom vergroende de in zomervakantie van 2018 haar schoolplein. `het schoolplein is dus nog vrij nieuw. Maar ondanks dat, zijn er al de nodige successen geboekt. Zo vertonen de leerlingen zichtbaar ander gedrag op het schoolplein. Er wordt meer gespeeld, meer samengewerkt en minder gepest. Doordat de tegels zijn vervangen voor groen en natuurlijke spelaanleidingen, ontstaan meer spelmogelijkheden. De Klimboom heeft ervaren dat het traject vóór de daadwerkelijke verandering van het schoolplein minstens zo belangrijk is als de aanpassingen zelf. Zij geeft het advies om vooral in het voortraject het team, ouders, leerlingen en de omgeving, nadrukkelijk bij de ideeën en plannen te betrekken en te communiceren. “Met name leerlingen kunnen goed vertellen wat zij willen op een schoolplein en waarom. Daarnaast kunnen zij de omgeving enthousiasmeren over de plannen en helpen bij het onderhoud,” vertelde directeur Rob van Buul.

Strijpdorp
Basisschool Strijpdorp heeft al enkele jaren een groen schoolplein. Daar worden zeer regelmatig buitenlessen gegeven. Het blijkt dat leerlingen gemakkelijker bewegen en fantasiespellen bedenken, waarna zij zich beter kunnen concentreren op de lesstof. De nationale buitenlesdag is een manier om leerkrachten met buitenlessen in contact te brengen. Via spelvormen kan veel worden geleerd. Het blijkt een goede aanvulling te zijn op de lessen binnen.
Daarnaast merkt Strijpdorp dat een groene schoolomgeving steeds belangrijker wordt bij de keuze van ouders voor een school.

Vies worden
Bij het proces om een schoolplein van de toekomst te realiseren, doorloop je als school verschillende stappen en fase. Het is belangrijk dat de schoolvisie aansluit bij de plannen en realisatie. Elk schoolplein vraagt dus om maatwerk: Welke wensen hebben de betrokkenen? Is het schoolplein buiten schooltijd open? Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden? Welke materialen kunnen hergebruikt worden? Hoe wordt het schoolplein ingezet tijdens lessen? Hoe ga je om met de leerlingen én een school die viezer wordt? Want ja, kinderen worden vies als ze buiten fanatiek spelen en leren. En zand en andere rommeltjes komen mee de school in.

Hovenier
Niet alleen het schoolteam, de leerlingen, ouders en directe omgeving zijn heel erg belangrijk bij dit maatwerk. Er is ook deskundigheid nodig om de goede keuzes te maken. Een hovenier met ervaring in het aanpassen van schoolpleinen, kan een enorme hulp en steun zijn. Niet alleen helpt een hovenier met het ontwerp en de realisatie van plannen, maar hij weet ook alles van de spelregels rondom de veiligheidskeuringen en hij is getraind in het vinden van fantastische nieuwe bestemmingen van aanwezige materialen. Uiteraard weet een hovenier ook precies welke planten helpen bij het maken van de perfecte verstopplek en welke geschikt zijn voor de moestuin of voedselbos.

Subsidie
Vanuit gemeente Eindhoven en Schoolpleinen van de toekomst bestaan verschillende subsidiemogelijkheden. De gemeente Eindhoven heeft de subsidieregeling gescheiden waterafvoer. Het verwijderen van stoeptegels valt daar ook onder. Schoolpleinen van de toekomst heeft voor de komende 4 jaar een subsidieregeling. Kijk voor meer informatie op gemeente Eindhoven en op Schoolplein van de toekomst subsidie.