Ontwerpfase


Na de startfase volgt de volgende fase: de ontwerpfase. De ontwerpfase gaat van een betegeld-schoolplein naar een groen schoolplein. Of van een groen  schoolplein naar een nog groener schoolplein. Hierbij draait het vooral om het terugbrengen van de thema’s: groen, klimaatbestendig en natuurlijk-avontuurlijk. Die terugkomen in o.a. duurzame speelaanleidingen, waterberging en een gezonde speelplaats. In het ontwerp worden daarnaast de wensen en eisen van alle gebruikers en betrokkenen meegenomen. De uitgangspunten die tijdens de startfase zijn vastgesteld zijn de uitgangspunten. De volgende onderdelen komen aan bod in de ontwerpfase:

1. Het verzamelen van Input
A) Leerlingen
Vraag wat de leerlingen willen doen (gedrag) op het plein, niet wat ze willen hebben. Hulp over hoe je dit kunt aanpakken vind je hier en hier.
B) Leerkrachten
Verken in een brainstormsessie met het leerkrachten wat hun motivaties, dromen en randvoorwaarden zijn m.b.t. het groene schoolplein. Bespreek ook waar ze moeilijkheden verwachten. Neem onderwijsvisie mee, wat willen jullie uitdragen met het schoolplein? Kijk daarnaast naar de praktische voorwaarden van het schoolplein (voorbeeld: hoe houd je overzicht tijdens pauze?) Is vrij spel mogelijk na schooltijd? Lees meer over de waarde van een groen en gezond schoolplein.
C) Ouders, buurt
Droom met elkaar over het nieuwe schoolplein: hoe moeten kinderen er kunnen spelen en leren? Verzorg een informatiebijeenkomst, brainstormsessie of zet een ideeënbox/ wensboom neer. Vraag ook de ouder(s) en buurtbewoner(s) uit de werkgroep om bij andere ouders en buurtbewoners te inventariseren wat hun dromen en randvoorwaarden zijn. Op deze factsheet vind je informatie over het betrekken van ouders en de buurt.
D) Gemeente
Betrek de gemeente zo vroeg mogelijk in jullie vergroening. De gemeente is vaak eigenaar en/ of verantwoordelijk van de grond. Daarnaast hebben zij vaak subsidieregelingen over biodiversiteit, klimaatbestendigheid, sociale cohesie binnen een wijk, jongeren of sport & beweging. Als derde kan de gemeente een rol spelen bij de onderhoud van het plein.
E) Praktische zaken
Denk ook nu al na over zaken als fietsenstalling, gereedschap, opbergruimte, laden en lossen en het wegbrengen en ophalen van leerlingen.

2. Vind een goede ontwerper
Een hovenier of professionele ontwerper helpt bij het tot stand komen van een groen schoolplein, dat gebruiksvriendelijk is en aan alle wensen voldoet. Wij raden aan om een hovenier of ontwerper te vragen die ervaring heeft met groene schoolpleinen. Deze ontwerper weet alles over een prettig gebruik, maar ook over de veiligheid van spelaanleidingen en groen. Voor hulp bij het selecteren van een goede hovenier klik je hier.


3. Het definitieve ontwerp

Weten alle partijen nog wat er gaande is? Vergeet niet om de mensen die niet dagelijks van het plein gebruik maken te informeren en om feedback te vragen.
Plan daarnaast niet de gehele ruimte in. Er moet ruimte blijven voor verandering en aanpassingen!

4. Pers
Zorg voor duidelijkheid en helderheid bij iedereen. De media is een goed middel om hierbij te gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld artikelen in de plaatselijke bladen, de schoolkrant, schoolwebsite, social media en de schoolwanden.