Opening

Na al het zwoegen en zweten is het groene schoolplein een feit! Dit verdient een feest! Een officiële opening van het schoolplein met de leerlingen, leraren, ouders, betrokkenen en sponsoren!

De opening is een perfect moment om niet alleen het schoolplein officieel in gebruik te nemen. Maar ook voor het bedanken van de vrijwilligers, meedenkers, hoveniers en alle partijen die financieel geholpen hebben. Daarnaast is dit ook een mooi moment om het groene schoolplein en de school in het zonnetje onder de aandacht te brengen bij de pers.

Een feestelijke opening kan zo groots als gewenst aangepakt worden! Op andere scholen hebben wij de volgende voorbeelden gezien;
De wethouder was aanwezig,
Sinterklaas opende het schoolplein,
Leerlingen dansten en zongen tijdens de openingen,
Leerlingen en leerkrachten kregen mooie bruikbare cadeaus voor op het schoolplein,
Er werden spelletjes gespeeld,
Er was een zanger aanwezig,
Leerlingen knutselde samen een kunstwerk of bankje voor op het schoolplein,
Schoolpleinen van de toekomst stelt een feestkist en waterkar ter beschikking!

Hebben jullie ook hulp gehad van Schoolpleinen van de toekomst? Wij vinden het hartstikke leuk om te komen kijken en bij de opening aanwezig te zijn.