Over ons

Schoolpleinen van de toekomst is een project dat gericht is op verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs (kort gezegd: basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs). Provincie Noord-Brabant, Waterschap AA en Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Rivierenland, Jong Leren Eten, Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners, hebben geld bij elkaar gelegd om scholen die hun schoolplein willen vergroenen subsidie te kunnen geven. Zodat in 2022 minstens een kwart van alle schoolpleinen in Brabant een groene oase is om in te spelen, te tuinieren, te luieren en van de natuur te genieten. Met uiteindelijk doel dat alle schoolplein in Brabant groen zijn.

Klimaatbestendig, natuurlijk en avontuurlijk

De belangrijkste pijlers binnen Schoolpleinen van de toekomst zijn klimaatbestendig, natuurlijk, avontuurlijk, verbeteren van de biodiversiteit, gezond en educatie.

1. Bij klimaatbestendigheid draait het onder andere om verkoeling door meer groen en het efficiënt gebruik van (regen)water.
2. Natuurlijke materialen moeten gebruikt worden en dienen daarnaast als spelelement.
3. Door planten te gebruiken ontstaat en komt er meer leven en wordt de biodiversiteit verbeterd.
4. Gezond gaat over eten en bewegen; waar komt gezonde voeding vandaan, wat is gezonde voeding, en het verbeteren fysieke en mentale gezondheid.
5. De laatste pijler educatie, het schoonplein inzetten als buitenlokaal en les- en voorbeeldmateriaal.

Daarnaast draait het om verantwoordelijkheid delen, sociale veerkracht, eigen initiatief en invloed uitoefenen op de omgeving.

Niet alleen de diverse organisaties werken samen. Ook werken de scholen samen met de leerlingen, ouders en de buurt om een schoolplein te maken:
– dat iedereen leuk vindt,
– waarbij goed is gekeken naar het gezamenlijk gemaakte plan en de gezamenlijke afspraken over onderhoud van het plein,
– en waarbij er een verbinding is tussen de schoollessen en het schoolplein.

IVN Brabant biedt allerlei tips, tools en informatie over het realiseren, onderhouden en gebruiken van een schoolplein als buitenleslokaal. Onder andere samen met Jantje Beton via de website www.gezondeschoolpleinen.nl.