SALTO de Klimboom, Eindhoven

In april 2018 deed SALTO-school De Klimboom uit Eindhoven een aanvraag voor subsidie. Na de toekenning hebben de kinderen, docenten, het bestuur, ouders, de hoveniers en ander flink hun schouders onder het groene schoolpleinplan gezet. En met succes! De leerlingen en buurtkinderen spelen sinds de aanleg dagelijks op het Schoolplein van de toekomst. 8 mei vindt de grote officiële opening plaats!

Initiatief

Tijdens schooljaar 2016-2017 nam de natuurcommissie van De Klimboom het initiatief om samen naar het schoolplein te kijken. De patio bij groep 3 en 4 waren net veranderd in een echte schooltuin en de commissie wilden eens onderzoeken of het schoolplein voor de kinderen aantrekkelijker gemaakt kon worden. Hierna is de bal gaan rollen.

“Ik vind het leuk dat er nu veel meer bochtjes zijn dan eerst en dus ook meer smalle paadjes” – Frédérique

Meedenken

Aan alle groepen is gevraagd welke onderdelen er niet zouden mogen ontbreken, op het moment dat het schoolplein werd veranderd. “Dat moest natuurlijk een beetje gestuurd worden, want de kinderen hadden ook de wens om een achtbaan en een zwembad op het schoolplein te krijgen” aldus Rob van Buul, directeur van De Klimboom.
Naast de wensen van de kinderen, werd de schoolvisie meegenomen: onderzoeken, ervaren, bewegen en ontdekken.

“Het voelt kleiner maar het is wel leuker en minder saai en je kan meer klimmen” – Roos

Ontwerpen
Vervolgens werd aan de slag gegaan met het ontwerp voor het vergroenen. Dat was nog niet zo heel makkelijk, want je moet rekening houden met veel factoren en verschillende belangen. Daarbij heb je te maken een redelijk beperkt aantal vierkante speelmeters. Voor het laatste is gekeken naar de mogelijkheden om meer speelruimte te creëren. Daarvoor is in fase 2 de ruimte aan de zijkant van de school ingericht als speelplaats/buitenlokaal. Op deze plek waren eerst 3 parkeerplaatsen aanwezig.


“Jammer dat het plein en het voetbalveld kleiner zijn geworden. Maar het is wel beter voor het milieu en gezelliger. Er zijn ook leuke speelmaterialen”- Loïs en Emma

Kies de juiste hovenier
Voor de uitvoering is er contact geweest met hoveniers die ervaring hebben met het vergroenen van schoolpleinen. Ervaring is echt een must, want er komt heel veel bij kijken. Er moest bijvoorbeeld niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond veel gebeuren. Daarbij is de veiligheid voor de kinderen ook een belangrijk item om rekening mee te houden. Je kunt namelijk niet zomaar iets uitdagends maken. Alles moet aan regelgeving voldoen en worden gekeurd. De hovenier waarvoor is gekozen heeft dan ook echt enorm geholpen met meedenken, advies en het wegnemen van zorgen.

  Benieuwd naar het artikel? Klik hier!

In actie
‘Wij gaan voor groen!’ is de naam die aan de actieperiode is gegeven en op maandag 16 april 2018 werd gestart. Die periode was boven verwachting succesvol! “Heel gaaf om te zien wat dit met de school heeft gedaan: samen aan de slag voor een gezamenlijk doel! Kinderen en ouders kwamen in actie, vanuit de natuurcommissie werden bedrijven benaderd om te sponsoren en ouders met een eigen bedrijf namen zelf het initiatief om te sponsoren” aldus Rob.
Het geweldige hoogtepunt van de actieperiode was de braderie. Tijdens een gezellige en drukbezochte middag met onder andere spelletjes, muziek en een veiling is er nog veel sponsorgeld opgehaald. Samen met de gereserveerde budgetten vanuit school en het SALTO-bestuur en met de toegekende subsidies van de Schoolplein van de toekomst en de gemeente Eindhoven, kon het volledige plan voor het vergroenen van het schoolplein worden realiseren.

Videoclip
In het begin van dit schooljaar hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 onder leiding van Oogpunt gewerkt aan het project Spraakwater. Dat is een project waarbij de kinderen creatief en zinvol samenwerken over bewustwording omtrent water, milieu, klimaatadaptatie en duurzaamheid. En deze thema’s hebben natuurlijk ook allemaal te maken met het vergroende schoolplein!
In het kader van dat project hebben de kinderen een geweldige videoclip gemaakt die je echt moet zien! Klik daarom hier.

“Het schoolplein is heel mooi en je kunt er goed verstoppen. De klimrekken zijn ook heel mooi en leuk. Maar het voetbalveld is best klein, maar dat maakt niks uit. En de zandbak is fijner geworden omdat je er nu in en uit kunt lopen” – Luc

Uitvoeren
In de zomervakantie van 2018 ging de hovenier van start met het realiseren van fase 1. Tijdens de eerste fase is het schoolplein waar de kinderen altijd al speelden aangepakt. Fase 2 staat in het teken van een speelruimte creëren achter het oudste gedeelte van ons schoolgebouw.

Het was warm in de zomervakantie. De hoveniers begonnen daarom iedere dag al om 7:00 uur. Zowel onder als boven de grond werd het plein flink veranderd. Ondergronds, om ervoor te zorgen dat het regenwater voortaan de grond in kan en niet meer in het riool verdwijnt. Voor het ‘ontharden’ van het schoolplein was een gemeentelijke subsidie beschikbaar.

Dat het een heel karwei was blijkt wel uit het feit dat het groene schoolplein nog niet helemaal klaar was toen de vakantie was afgelopen. De laatste dingen moeten nog gebeuren, waaronder de keuring van de speeltoestellen en speelaanleidingen. Dat is de reden waarom in het begin nog wat stukken waren afgezet.

Nadat fase 1 klaar was, leek het schoolplein nog niet op een groen schoolplein. De meeste beplanting stond er inmiddels wel, maar de planten en struiken moeten nog de kans krijgen om te groeien en groen te worden. Het plein gaat dus nog mooier worden, maar daar moet nog even op gewacht worden. Daarnaast zoekt de hovenier nog naar een oplossing voor de plassen die er blijven staan na hevige regenval. Daar wordt dus aan gewerkt.

“Ik vind het schoolplein heel leuk, alleen het voetbalveld is wel verkleind maar dat maakt niet uit” – Yagiz

Fase 2

Fase 2 gaat over het stuk achter het oudste gedeelte van onze school. Er moest samen met de hovenier goed naar het ontwerp gekeken worden en de praktische zaken zoals het fietsenhok.

Het onderhoud
De kinderen gaan samen met de hovenier het groene schoolplein verzorgen. “Natuurlijk kunnen wij lang niet alles zelf. Daarom hebben we een onderhoudscontract afgesloten. De hovenier zorgt ervoor dat het plein wordt bijgehouden en dat er bijvoorbeeld op een aantal momenten zand en houtsnippers worden aangevuld. De kinderen hebben daarnaast ook momenten met de hoveniers, waarbij zij uitleg krijgen over het onderhoud, plantjes en onkruid” aldus Rob van Buul.


Officiële opening

Als ook fase 2 is afgerond wordt op 8 mei 2019 het schoolplein officieel geopend. Het wordt een gezellige middag waarop er onder andere aandacht besteed wordt aan wat de kinderen, ouders, sponsoren en andere betrokkenen allemaal voor het schoolplein hebben gedaan.

Belangrijke regels/ afspraken
Het kunnen spelen op een groen schoolplein doet dus iets met kinderen. Om dat allemaal positief en vooral veilig te houden zijn met de kinderen een aantal afspraken gemaakt.
Binnen de paaltjes waar beplanting staat spelen we niet;
Het is helaas niet toegestaan om op de paaltjes en op de pingpongtafel te staan/klimmen;
De kinderen zijn allemaal op de hoogte van de laatst gemaakte afspraken.