Schoolpleinen

De schoolpleinen van de toekomst in onze provincie!

Inmiddels gaan er al meer dan 200 schoolpleinen in Brabant op de schop en zijn de eerste groene schoolpleinen al klaar! Op de kaart een overzicht van scholen die een subsidie krijgen om snel aan de slag te kunnen!

Basisschool EBC Noord, Schijndel

Basisschool EBC Noord te Schijndel wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp is in samenspraak met de leerlingen. Oppompen grondwater voor spel en bewatering groentetuinen, watertoestel, infiltratiesysteem onder zandbak, plantvakken en natuurlijke ondergronden in plaats van tegels. Speelbos, natuureducatie, buitenleren, stammenklas, podium met palen, bomen voor schaduwplaatsen, insectenhotel, wilgentunnel. Onderhoud en beheer door professionals.      

https://www.skoposschijndel.nl/

Basisschool De Borghoek, Bergen op Zoom

BS De Borghoek in Bergen op Zoom wil een gezond, klimaatbestendig en groen schoolplein. Een aantal leerlingen nam het voortouw, is op onderzoek uitgegaan, heeft gemeten, wensen geïnventariseerd en op basis daarvan schetsen gemaakt. Na afstemming heeft een buro een vertaling gemaakt naar een werktekening. Het plein wordt fors onthard, krijgt moestuintjes, een klimheuvel, natuurlijke speelaanleidingen en meer groen. Groot onderhoud doet een hovenier, vrijwilligers doen klein onderhoud, de leerlingen onderhouden de moestuin. 

http://www.borghoek.nl/

Openbare basisschool Bibit, Tilburg

OBS Bibit in Tilburg wil meer schaduw, minder wateroverlast, meer groen/groeneducatie, uitdagend spelen en leren. De leerlingen hebben met collages hun nieuwe schoolpleinwensen kenbaar gemaakt. Landschapsarchitect heeft deze vertaald in een prachtig ontwerp met veel groen, moestuintjes, stappalen, bloemrijke beplanting en modderkeuken. Twee docenten zullen een NME-cursus volgen en een plan maken voor onderzoekend leren met inzet nieuwe plein. Groot onderhoud doet de hovenier, de rest doen de kids.

https://obsbibit.nl/

Kindcentrum De Kiezel, Locatie Jansenstraat, Best

Een werkgroep van docenten, ouders en leerlingen heeft voor Kindcentrum De Kiezel, locatie Jansenstraat 5, in Best een ontwerp voor een nieuw plein gemaakt. De school heeft twee locaties in Best. Met verstopplekken, een blote voetenpad, boomstammen als zitjes, natuurlijke spelaanleidingen en moestuinbakken. De GGD en het IVN denken mee over lesaanbod. Het hemelwater wordt opgevangen in een regenton en weer gebruikt voor planten.

https://www.koreinkinderplein.nl/jansenstraat-best

Kindcentrum De Kiezel, Zwijsenstraat, Best

Een werkgroep van docenten, ouders en leerlingen heeft voor Kindcentrum De Kiezel, locatie Zwijsenstraat, in Best een ontwerp voor een nieuw plein gemaakt. Met verstopplekken, een blote voetenpad, boomstammen als zitjes, natuurlijke spelaanleidingen en moestuinbakken. De GGD en het IVN denken mee over lesaanbod. Het hemelwater wordt opgevangen in een regenton en weer gebruikt voor planten. Onderhoudsopgave is in kaart gebracht.   

https://www.koreinkinderplein.nl/mgr-zwijsenstraat-best

Basisschool Den Omgang, Schaijk

BS Den Omgang in Schaijk wil van een versteend plein naar een gezond, groen, klimaatbestendig plein. Aanvraag beslaat grotendeels een plan van aanbieder Orbis. Zij stellen verrijdbare moestuintjes, een insectenhotel, nestkasten, fruitbomen en ligusterhagen voor en stenen worden vervangen door houtsnippers bij speeltoestel. Groencomponent is erg mager en weinig geïnspireerd, bijna helft van de begroting beslaat speeltoestel. Er komen verrijdbare moestuintjes, insectenhotel, nestkasten, fruitbomen en er komt meer schaduw door aanplant bloem gevende ligusterhagen en stenen worden vervangen door houtsnippers bij speeltoestel. Visie school op curriculum en beheer mist. 

http://www.bsdenomgang.nl/

Basisschool De Regenboog, Goirle

BS De Regenboog in Goirle droomt van een schooltuin. Rijken Vermaat heeft een ontwerp gemaakt in samenspraak met het team, de leerlingen en de ouders. Nu ligt er een plan met natuurlijke spelaanleidingen, wilgentunnels, verstopbosjes, moestuin en een modderkeuken. School gaat schooltuinwerk inpassen in natuuronderwijs en lessen over gezonde voeding verzorgen. Onderhoud wordt een taak van leerlingen, de ouders gaan snoeien en de gemeente onderhoudt de bomen.

https://www.deregenboog-goirle.nl/

Basisschool Fatima, Tilburg

BS Fatima in Tilburg wil van een plein met enkel tegels naar een rijke leeromgeving en een klimaatbestendig plein. Op basis van een inspiratiesessie met inbreng van de leerlingenraad heeft een vader/ hovenier een schets gemaakt met beplantingsvoorstel. Meer dan de helft van de tegels wordt vervangen door groen, half verharding. Er komt een boomgaard en een moestuin. Het plein wordt verbonden aan een lesprogramma door de NME-coördinator en school sluit aan bij Natuur om de hoek, een natuurclub rondom Piushaven. Zowel aanleg als onderhoud gebeurt door de hovenier in samenwerking met de leerlingen. 

https://www.bsfatima.nl/

Basisschool Starrebos, Hilvarenbeek

BS Starrebos Hilvarenbeek wil gezonde burgers afleveren die zich actief inzetten voor hun leefomgeving. Zij gaan voor een groen, klimaatbestendig plein. Klinkers eruit, groen erin, half verharding, een verstophut en natuurlijke spelaanleidingen erin. De school heeft een prijs à €10.000,– gewonnen van de gemeente voor hun plan voor het plein. Plein wordt o.l.v. Buro Blad gerealiseerd, deels door zelfwerkzaamheid van het team en de leerlingen. Onderhoud wordt voor een deel uitbesteed en een deel komt voor rekening van groep 5 en 6, cliënten Amarant en de conciërge.    

https://www.stichtingsamenwijs.nl/starrebos

Openbare basisschool De Piramide, Vught

OBS De Piramide in Vught wil geheel verharde plein vergroenen. Docenten en leerlingen gaan in ontwerpateliers hun plein vormgeven en Green & So vertaalt dit naar een werktekening. Inzet plein is plaats voor groen, dieren en insecten, rijkere leeromgeving, meer schaduw, meer beweegaanleiding, hergebruik regenwater. Zij gaan het plein actief inzetten in onderwijs doorlesprogramma op gebied van voedselwijsheid en ervaringsgericht programma natuur- en milieueducatie.  Onderhoud wordt deels uitbesteed, deels door school zelf gedaan.

https://obs-de-piramide.nl/

Basisschool Het Palet, Rucphen

BS Het Palet uit Rucphen wil volledig verharde plein voor meer dan de helft vergroenen met planten, fruitbomen en moestuin. Een kleine wadi wordt aangelegd en maakt het plein klimaatbestendiger. Ontwerp is samen met leerlingen gemaakt, beplanting in samenspraak met de hovenier, en het onderhoud doet de school samen met ouders en lokale bedrijven.

https://www.paletrucphen.nl/

Basisschool Tiliander, Tilburg

Basisschool Tiliander in Tilburg wil het nieuwe buitenspeelterrein inrichten als groen schoolplein. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen (via de leerkrachten). Afwatering verharding wordt opgevangen door een wadi of ondergrondse kratten. Natuurlijke materialen, plantvakken, natuurlessen, buitenklassen, volkstuintjes voor kweek groenten en kruiden. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en kinderen. 

https://www.tiliander.nl/

Basisschool De Leilinde, Reusel

Basisschool De Leilinde in Reusel wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Vervlechting met onderwijsaanbod. Bomen en struiken in plaats van tegels voor betere afwatering, verbetering waterhuishouding. Boomschorspad, ontdektuin, buitenlesplek, rekenplein, schaduwplekken. Onderhoud en beheer door professionals en vrijwilligers. Eigen fondsenwerving via sponsoractie. 

https://www.deleilinde.nl

Basisschool de Alm, Tilburg

Basisschool De Alm te Tilburg wil het volledig betegelde schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Rioolbuis (speelplek Rots en Water), waterdoorlatende ondergrond in plaats van tegels. Moestuin (van kweken tot koken), vervlechting met het lesprogramma, natuur- en milieueducatie, tribunes en theater, hutten en tunnel van wilgentenen, schaduwtuin, blotevoeten pad. Onderhoud en beheer door leerlingen en professionals.   

https://www.dealm.net/

BS de Kiem, Heesch

BS de Kiem uit Heesch heeft al een buitenlokaal, maar ze gaan nu ontharden, vergroenen, een speelheuvel, een blotevoetenpad aanleggen en een regenton plaatsen. Kinderen en ouders zijn betrokken bij het ontwerp. Beheer is in kaart gebracht. Inbreng school nog beperkt. Aanvraag beslaat grotendeels een plan van aanbieder Orbis. Inbreng school nog beperkt, hoe gaan zij plein inpassen, nog erg een ingevlogen plan.

https://sites.google.com/filiosscholengroep.nl/bsdekiem/

Kindcentrum Wij-Land, Berlicum

Kindcentrum Wij-Land in Berlicum wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp is in samenspraak met de leerlingenraad gemaakt. Regenpijpen zijn afgesloten van het riool, toevoer water naar wadi. Waterspeelplaats, boomgaard met waterpomp, natuur- en watereducatie. De ondergrond is van boomschors; er is een insectenhotel, er zijn fruitbomen, struiken en hagen, kweek van groenten en fruit in moestuin, maaskeien, boomstammen en stappalen. Onderhoud en beheer door professionals. 

https://www.berenhuis.nl

De Mijlpaal, Nuenen

Basisschool De Mijlpaal in Nuenen wil het buitenterrein achter de nieuw te bouwen school in Nuenen-West inrichten als groen schoolplein. Het ontwerp is in samenspraak met de leerlingen tot stand gebracht. Ook is er een gracht met verschillende bruggetjes.  Er wordt gewerkt met natuurlijke en duurzame materialen, Verder is er een bomeneiland met struinpaden, moestuin, buitenkeuken, insectenhotel, speelstraat met balanceerbalken en stappalen. Het onderhoudsplan is in samenwerking met ouders en kinderen.     

https://www.obsdemijlpaal.nl

’t Lange, Gastel

Een groen schoolplein als eigentijdse en uitnodigende speelomgeving die zich leent voor ‘bewegend leren’ is de wens van ’t Lange. Natuurlijke afwatering via beplanting, waterdoorlatende valdemping onder speeltoestellen, tractorbanden met moestuintjes en een waterbak, buitenklas en -podium, kraaiennestschommel, stapstammen, palenparcours, vogelhuisjes, insectenhotels, natuurlijk ontdekkingspad, bamboebos. Planvorming is mede gemaakt op basis van wensen leerlingen.

de Spoorzoeker te Breda

Basisschool de Spoorzoeker te Breda wil het stenen schoolplein vergroenen en van meer schaduw voorzien. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Opvang regenwater via sedumdak, afvoer regenwater via infiltratie natuurlijke ondergrond. Vervlechting met onderwijsprogramma, natuurlijk spelen met rioolbuis, speelheuvel, wilgentunnel en buitenlokaal met podium van hergebruikte materialen, bloemrijke beplanting, leifruit, moestuintjes, fietsparcours, insectenhotel. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen (ook van ROC/MBO Prinsentuin).

De Kleine Akkers, Goirle

Basisschool de Kleine Akkers te Goirle wil het nu grotendeels ongebruikte schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Wadi op schoolplein waar regenwater naar toestroomt en opgevangen wordt, waterelement dat uitmondt in waterloopje. Grote speelheuvel, tribune voor buitenlessen, ontdekpad, doolhof, moestuinbakken en bloemenstruinweide.

De Spoorzoeker, Breda

Basisschool de Spoorzoeker te Breda wil haar schoolplein aan de dependance in de Archimedesstraat vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Betere afvoer regenwater via natuurlijke ondergrond. Vervlechting met lesprogramma, moestuintjes, wilgentenenhut, doolhof en trap van houten stammen, modderkeuken, steltenparcours, tribune, buitenlokaal met podium. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen (ook van ROC/MBO Prinsentuin).

De Korenaar, Eindhoven

Basisschool de Korenaar te Eindhoven wil op de nieuwbouwlocatie een groen schoolplein inrichten. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Betere afvoer regenwater via natuurlijke infiltratie, hergebruik regenwater voor ‘stroompje met pomp’ in de zandbak. Vervlechting met onderwijsaanbod, amfitheater voor buitenlessen, buitenpodium, Bamboedoolhof, verstop- en speelbos, modderkeuken, zone met houten palen om hutten te bouwen. Onderhoud en beheer door professionals.

De Bolster, Gilze

Basisschool de Bolster in Gilze wil het schoolplein aan de achterzijde van de school vergroenen. Ontwerp in samenspraak met leerlingen(raad). Opvang regenwater in regenton, waterpomp met een waterloop. Vervlechting met onderwijsaanbod, buitenklas, moestuintje, insectenhotel en speelbos. Onderhoud en beheer door professionals.

St. Antonius Basisschool, Klein-Zundert

De St. Antonius Basisschool in Klein-Zundert wil de nabijgelegen AnnaTuin (vijf minuten te voet vanaf de school) omvormen tot natuurspeel- en educatietuin. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Natuurlijke infiltratie regenwater, workshops onderwaterleven scheppen en waterkwaliteit onderzoeken. Vervlechting met onderwijsaanbod, buitenlokaal, moestuin, pluktuin, boombeleefpad, bijenhotel. Beheer en onderhoud door professionals en vrijwilligers. Eigen fondsenwerving, onder meer via sponsorloop.

Op Weg, Vorstenbosch

Basisschool Op Weg te Vorstenbosch wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Duurzame omgang met regenwater via natuurlijke infiltratie. Buitenlessen, strook met bloemrijk mengsel, chillplek, avonturenpad, verhoogde plantvakken, belevingstuin, stappalen, zandpad. Onderhoud en beheer door leerlingen, ouders en professionals.

De Vijfhoeven, Vlijmen

Basisschool De Vijfhoeven te Vlijmen wil het schoolplein transformeren tot speelleertuin. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Opvang regenwater in groot gat in de grond, hergebruik via pomp voor verzorging planten en voor zand/water speelaanleiding. Vervlechting met onderwijsaanbod, buitenleslokaal/theater, natuurlijke materialen, moestuinbakken, kookcursus met opbrengst van aan te planten fruitbomen, kweek planten in Growwizzkast. Onderhoud en beheer door professionals.

D’n Hazennest in Tilburg

Basisschool d’n Hazennest in Tilburg wil de saaie, stenen kleuterspeelplaats vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Benutting regenwater door meer mogelijkheden voor natuurlijke infiltratie, water/speelruïnemuur, pompstation. Verbinding met lesprogramma, buitenklas, hutten, tunnels en doolhof van wilgentenen, moestuintjes, buitenkeukken. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen.

De Wilgen, Vlijmen

Basisschool De Wilgen in Vlijmen wil het schoolplein omvormen tot speelleertuin. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Afkoppeling hemelwater, opvang in regentonnen met kraantje die leerlingen gebruiken als tappunt om planten en struiken mee te vezorgen. Meer mogelijkheden voor natuurlijke infiltratie. Vervlechting met onderwijsaanbod, buitenlesplekken, kweek van groenten en kruiden in moestuinbakken, plukfruittuin, kooklessen, natuurlijke verstopplaatsen. Onderhoud en beheer door professionals.

De Hobbendonken, Boxtel

Basisschool de Hobbendonken in Boxtel wil het betegelde schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Meer mogelijkheden voor natuurlijke infiltratie, opvang hemelwater in regenton om planten water mee te geven, speelelement Waterland. Natuurlijke materialen (hout, zand, water). Vervlechting met onderwijsprogramma, wilgenhut, buitentheater/klas, moestuinen, palenparcours. Eigen fondsenwerving (bingo-avond, sponsorloop). Onderhoud en beheer door professionals.

Brede school Aventurijn, Standdaarbuiten

Brede school Aventurijn in Standdaarbuiten wil het betegelde schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met leerlingen. Toeleiding regenwater naar groen in directe omgeving. Buitentribune met dak van wilgentakken, iglo’s/tunnel van wilgentakken, insecten- en bijenhotels, stroken met wilde bloemen, buitenleslokaal, eetbaar groen, minivoedselbos. Onderhoud en beheer door leerlingen, vrijwilligers en professionals. Eigen fondsenwerving (onder meer sponsorloop).

Heilig Hart, Roosendaal

KPO Basisschool Heilig Hart in Roosendaal wil het betegelde schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Meer mogelijkheden voor natuurlijke infiltratie regenwater, opvang regenwater in regenton voor onder meer besproeien moestuinen. Vervlechting met onderwijsaanbod, buitenklas, aanleg fruitboomgaard en moestuinen, insectenhotel, blote voetenpad, stapstammen, buitenkeuken, natuurlijk ontdekpad met spreek- en fluisterbuizen, bloemenweide. Onderhoud en beheer door professionals.

De Lichtstraat, Vught

Basisschool De Lichtstraat in Vught wil het stenige, schaduwloze schoolplein omvormen tot groene oase. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Via beplanting meer mogelijkheden voor natuurlijke infiltratrie regenwater, opvang regenwater en hergebruik voor moestuin, waterpomp met watergoten, waterspeelplek. Aanplant van bomen, kruiptunnel, vervlechting met onderwijsaanbod, moes- en leertuin, natuurarena, buitenlessen, buitenkeuken, wilgentenenhutten, avonturenpaden, buitentheater. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen. Eigen fondsenwerving (onder meer flesseninzamelactie en kerstmarkt).

De Talisman, Eindhoven

Basisschool De Talisman in Eindhoven wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen(raad). Meer mogelijkheden voor natuurlijke infiltratie regenwater, aanleg van goed afwateringssysteem, riviertje met stenen en waterpomp of waterpunt. Meer groen en natuurlijke materialen, verstop- en chillplekken, ruimte op het plein voor buitenles, vieringen, openingen en afsluitingen, tunnel in het groen, klimgroen, klimmuur, bomenbrug, ontdekpad, mussenflats, wilgenhut. Onderhoud en beheer door professionals en leerlingen.

De Th.J. Rijkenschool, Elshout

De Th.J. Rijkenschool in Elshout wil het betegelde, saaie schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Afkoppeling regenwaterafvoer van het riool, opvang regenwater en hergebruik voor beplanting en moestuin. Vervlechting met onderwijsaanbod, buitenlessen, amfitheater, laagstamfruitbomen, boomstammetjes als stapstenen of krukjes, moestuinbakken, insectenhotel, nestkasten, wilgentunnel en wilgentipi. Onderhoud en beheer door professionals, stagiaires, vrijwilligers en leerlingen.

Tijl Uilenspiegel, Deurne

Basisschool Tijl Uilenspiegel te Deurne wil het weinig uitdagende schoolplein omvormen tot buitenleerplein. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Opvang regenwater voor bewatering van het gewas. Vervlechting met onderwijsaanbod, buitenlessen, podium met rondom platanen, buiten leerklas met schaduwbomen, moestuin (van kweken tot kopen), speelelementen van natuurlijke materialen. Beheer en onderhoud door professionals, vrijwilligers en leerlingen.

De Windhoek, Terheijden

Basisschool De Windhoek te Terheijden wil het verouderde en weinig uitdagende schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Afkoppeling regenpijp, wadi voor wateropvang, waterspel met watergoot en palenbrug. Beplanting in plaats van tegels, struinpad, wilgentunnel en -hut, stapstammen en -keien, speelparcours en heuvel. Onderhoud en beheer door professionals.

EBC Icarus, Schijndel

EBC Icarus te Schijndel wil het schoolplein omvormen tot speelleertuin. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Oppompen grondwater om te spelen en groentetuinen water te geven, waterspeelplaats inclusief pomp, vervanging verharding door teelgrond voor infiltratie regenwater. Vervanging grind door vakken met waardplanten. Natuuredactie, moes- en pluktuin, buitenleren (stammenklas), boompodium. Gedetailleerd onderhouds- en beheersplan.

De Schatkist, Budel

Basisschool de Schatkist in Budel wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met leerlingenraad. Afkoppeling regenwater, aanleg ringleidingen, wadi, ondergrondse opslag voor regenwater, infiltratie via natuurlijk materiaal (boomschors). Meer groen, minder grijs, speelheggen, vervlechting met onderwijsaanbod, moestuintjes, vogelhuisjes, insectenhotels. Onderhoud en beheer door gemeente, conciërge, ouders en leerlingen. Eigen fondsenwerving, onder meer via sponsorloop.

De Springplank, ‘s-Hertogenbosch

Kindcentrum De Springplank te ‘s-Hertogenbosch wil het grijze en schaduwarme schoolplein omvormen tot een groene leeromgeving. Ontwerp in samenpraak met leerlingen via moodboards en ontwerpateliers. Waterpomp, opvang regenwater om mee te spelen en leren. Buitenlessen techniek en wetenschap met natuurlijke materialen, buitentheater, verbinding met lesprogramma, educatie rond water, klimaat en biodiversiteit. Beheer en onderhoud door hovenier, ouders en kinderen.

De Bogaard, Ravenstein

Basisschool De Bogaard in Ravenstein wil het schoolplein omvormen tot avontuurlijke speelplek. Ontwerp in samenspraak met de kinderraad. Waterdoorlatende bodembedekking. Meer groen, minder tegels. Buitenlokaal/chillplek van boomstamzitjes, buitenlessen, wilgentunnel, insectenhotel. Onderhoud en beheer door professionals.

Wereldwijs, Drunen

Basisschool Wereldwijs te Drunen wil het schoolplein omvormen tot een speelleertuin. Ontwerp in samenspraak met leerlingen(raad). Wateruitdaging (speel- en leerelement), modder- en waterkeuken, regenwaterafvoer reeds afgekoppeld in voorgaand traject. Vervlechting met onderwijsaanbod, natuurleerpad, blote voetenpad, theater, wilgentenenhut, kleindierenschuilplek, buitenlessen, buitenlokaal, ontwikkeling lesmateriaal voor moestuin, voedings- en smaaklessen. Gedetailleerd onderhouds- en beheerplan.

Octopus, Boekel

Kindcentrum Octopus (onderdeel van Kindpark Boekel) te Boekel wil het gezamenlijke schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met leerlingen via kinderpanel. Opvang regenwater in ondergronds bassin en via sedumdak. Schaduwrijke beplanting, hergebruik materialen, klimzone, klauterpad, buitenlessen, moestuin, kippenren, bijenzone, insectenhotel. Onderhoud en beheerplan door professionals, leerkrachten en leerlingen.

De Regenboog, Boekel

Kindcentrum De Regenboog (onderdeel van Kindpark Boekel) te Boekel wil het gezamenlijke schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met leerlingen via kinderpanel. Opvang regenwater in ondergronds bassin en via sedumdak. Schaduwrijke beplanting, hergebruik materialen, klimzone, klauterpad, buitenlessen, moestuin, kippenren, bijenzone, insectenhotel. Onderhoud en beheerplan door professionals, leerkrachten en leerlingen.

De Driehoek, Hilvarenbeek

Basisschool De Driehoek in Hilvarenbeek wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Aanplant van laanbomen en knotwilgen, podium voor natuureducatie in de vorm van boomstammen (ook te gebruiken als stappalen). Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen.

De Bakelgeert, Boxmeer

Basisschool De Bakelgeert te Boxmeer wil het traditionele, betegelde schoolplein omvormen tot groen-blauwe speelomgeving. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen(raad). Dak en plein afgekoppeld van riolering, zichtbare opvang regenwater voor bewatering planten moestuin, waterplek. Bomen, planten en struiken, stapstammen, wiebelbrug, vogelnestschommel, buitenklas/podium met tribune, verbinding met het lesaanbod, blote voetenpad, fietsparcours. Onderhoud en beheer door professionals, vrijwilligers, stagiaires en leerlingen.

De Bonckert, Boxmeer

Basisschool De Bonckert te Boxmeer wil het traditionele, betegelde schoolplein omvormen tot groen-blauwe speelomgeving. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen(raad). Dak en plein afgekoppeld van riolering, zichtbare opvang regenwater voor bewatering planten moestuin, waterplek. Bomen, planten en struiken, stapstammen, wiebelbrug, vogelnestschommel, buitenklas/podium met tribune, verbinding met het lesaanbod, blote voetenpad, fietsparcours. Onderhoud en beheer door professionals, vrijwilligers, stagiaires en leerlingen.

Helicon MBO, Tilburg

Helicon MBO Tilburg wil de stenige buitenruimte van de school omvormen tot groene oase. Defintief ontwerp op basis van ontwerpateliers met studenten.  Regenwatervoorziening, sedumdak, verhoogde plantvakken, kleine kas, plaats voor flexibele educatieve elementen (zoals opstellingen van ‘vertical farming’), kweekbakken voor gezonde lunches, bijenkast.  Voornemen om buitenruimte open te stellen om inzicht te bieden in innovaties rond biobased economy en stadslandbouw. Onderhoud en beheer door studenten.

https://www.helicon.nl/

Het Zwijsen College, Veghel

Het Zwijsen College te Veghel wil het kale, niet uitdagende en nu vrijwel ongebruikte schoolplein vergroenen. Ontwerp samen met leerlingen. Regenwateropvang via infiltratie in wadi naast de school, hergebruik ten behoeve van beplanting, stuwen in waterloop aan voorkant van de school. Multisportveld, plantvakken, hagen en bomen, vervlechting met onderwijsaanbod. Onderhoud en beheer door professionals.

https://www.zwijsencollege.nl/

De Akkerwinde, Hooge Mierde

Basisschool De Akkerwinde te Hooge Mierde wil de speelplaats vergroenen. Goede afvoer regenwater (tegels eruit, groen erin). Moestuin, sensomotorische tuin, haagjes, dorpje van wilgenhutten, tunnel van wilgentakken, speelboom, insectenhotel en buitenklas. Ontwerp in samenspraak met leerlingen(raad). Fondsenwerving via RABO-clubactie. Onderhoud en beheer door professionals,  ouders en leerlingen.

https://www.akkerwinde-hm.nl/

Algemene School Oost, Bergen op Zoom

Algemene School Oost te Bergen op Zoom wil het schoolplein verrijken met een waterpomp en natuurlijke beekloop waar leerlingen dagelijks gebruik van kunnen maken. Realisatie beekloop in samenspraak met de kinderen. Nieuwe beplanting door hogere waterconcentratie. Regentonnen met waterkraan zodat kinderen hun moestuintjes zelf water kunnen geven. Boomtafel voor buitenlessen.

http://www.schooloost.nl/

IKC de Plaetse, Rijsbergen

De nieuw opgeleverde IKC de Plaetse te Rijsbergen wil een avontuurlijk groen schoolplein realiseren. Planvorming in samenspraak met werkgroep kinderen. Waterpomp, wateropvang en waterspeelelementen, rain away voor afstroom naar infiltratieplekken. Struingroen, eetbaar groen, amphitheater, zandspeel- en kliedertafels, buitenlessen. Onderhoud en beheer door professionals, leerlingen en vrijwilligers.

http://www.ikcdeplaetse.net/

Klinkers, Tilburg

Basisschool Klinkers te Tilburg wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met leerlingen. Wadi’s voor duurzame afvoer regenwater reeds aanwezig, verwijdering bestrating. Moestuintjes, buitenlessen, insectenhotel, vogelhuisjes, wilgenhut, klimboom, belevingspad met kruiden en planten. Onderhoud en beheer door professionals, leeringen en vrijwilligers.

https://www.kinderstadtilburg.nl/klinkers

Noorderlicht, Tilburg

Basisschool Noorderlicht te Tilburg wil het grijze, verouderde schoolplein vergroenen. Planvormimg samen met leerlingen. Tegels worden vervangen door waterdoorlatende ondergrond. Schaduwrijke en bloemrijke beplanting, vogelhuisjes, insectenhotels, stappalen, wilgenhut, heuvel met glijbaan en waterelement, buitenlesplaats. Realisatie met behulp van onder meer stagiares. Onderhoud en beheer door professionals, vrijwilligers en leerlingen. Fondsenwerving bij bedrijven in de buurt.

http://www.sbonoorderlicht.nl/

Oculus, Tilburg

Kindercampus Oculus te Tilburg wil het versteende schoolplein vergroenen. Ontwerp in samenspraak met leerlingen, die hebben gestemd over elementen voor de inrichting. Beplanting in plaats van betegeling voor opname regenwater. Zandbak wordt omgevormd tot waterspeelplek. Wilgentenenhut, verstopbosjes, doolhof, klimboom, bandentoren, buitenlestribune. Onderhoud en beheer door leerlingen, vrijwilligers en professionals.

https://www.oculuskindercampus.nl/

Jan Lighartschool Rendierhof, Tilburg

De Jan Lighartschool Rendierhof in Tilburg wil het reeds vergroende schoolplein opnieuw inrichten en daarmee geschikt maken voor het grote aantal leerlingen. Ontwerp in samenspraak met leerlingen. Natuurlijke infiltratie regenwater. Klim-klauterobject, beschermde groenvlakken, nieuwe beplanting, buitenlokaal, vervlechting met het lesprogramma.

https://rendierhof.nl/

Marimba, Uden

Kindcentrum Marimba in Uden wil twee speelplaatsen vergroenen. Ontwerp in samenspraak met leerlingen(raad) gemaakt. Opvang regenwater in regentonnen en hergebruik (bewatering planten struiken), waterpomp en waterspeeltafel. Beweeg-, ontdek- en chillplekken, natuurlijke materialen, vogelhuisjes, insectenhotel, wilgenhut. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen.

https://www.pcmarimba.nl/Login?returnurl=%2f

St. Theresia, Boxtel

Basisschool St Theresia in Boxtel wil het verouderde, stenige schoolplein vergroenen. Ontwerp is in samenspraak met leerlingen. Oppompen grondwater voor spel en bewatering planten, regentonnen voor opvang regenwater, watertafel. Insectenhotel, vogelhuisjesboom, moes- en pluktuintjes, boompodium, vervlechting met onderwijsaanbod. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen.

https://www.st-theresia.nl/

Armhoefse Akker, Tilburg

Basisschool Armhoefse Akker inTilburg wil het gedateerde, betegelde schoolplein vergroenen en omvormen tot een schaduwrijke natuurspeeltuin. Ontwerp in samenspraak met de leerlingen. Betere afwatering regenwater via natuurlijke infiltratie, aanleg wadi’s. Spel- en chillplekken, kweek- en pluktuin met klein fruit, vervlechting met het onderwijsprogramma. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen.

https://www.armhoefseakker.nl/

De Ontdekking, ‘s-Hertogenbosch

Kindcentrum De Ontdekking te ‘s-Hertogenbosch wil het stenige schoolplein omvormen tot groen en gezond beweegplein. Ontwerp in samenspraak met leerlingen. Opvang en hergebruik regenwater voor irrigatie groen en spel. (Eetbaar) groen, plukfruit, groente en kruiden, fruit- en notenbomen, schaduwplekken, buitenlessen, vervlechting met lesprogramma’s. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen.

https://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-de-ontdekking/

De Nieuwe Link, Oss

Basisschool De Nieuwe Link te Oss wil het schoolplein vergroenen. Ontwerp is in samenspraak met leerlingen(raad). Betere infiltratie regenwater (groen in plaats van stenen, speciale tegels vormen natuurlijke goot van regenpijp naar moestuinen), zandbak met waterpunt (spettertafel). Verstopplekken, ruimte om te tuinieren, schaduwbeestjespad, buitenlesplaats, moestuinen, wilgentenentunnels, vervlechting met lesprogramma. Fondsenwerving ging via een sponsorloop. Onderhoud en beheer door professionals, ouders en leerlingen.

https://sites.google.com/filiosscholengroep.nl/bsdenieuwelink/welkom

Lambertusschool, Haarsteeg

De Lambertusschool in Haarsteeg wil het betegelde schoolplein vergroenen. Het ontwerp in samenspraak met leerlingen. Er komt een natuurlijke infiltratie van regenwater, regentonnen voor hergebruik regenwater tijdens buitenlessen en voor de verzorging planten en struiken. Groene hagen, insectvriendelijke beplanting, verstophaagjes, fruit en kruiden (van kweek tot bereiding), buitenkeuken, natuurtafel, vervlechting met het onderwijsaanbod. Het onderhoud en beheer wordt door professionals, ouders, leerlingen en onder meer cliënten van de zorgboerderij gedaan.

http://www.lambertusschool.nl/

Pius, Steenbergen

Basisschool Pius doet een aanvraag voor het vergroenen en verduurzamen van hun stenen plein door afkoppelen hemelwater, aanleg schoolmoestuintjes, aanleg blotenvoetenpad en vernieuwen zandbak met natuurlijke materialen. MR, ouders, leerlingen en docenten hebben meegedacht over het ontwerp. Hovenier heeft ideeën verwerkt en kinderen hebben ontwerp besproken in de klas. School wil leerlingen zorg laten dragen voor de moestuin en zelf groente leren verbouwen. Onderhoud wordt door hovenier en bovenbouwers gedaan.

https://www.piustien.nl/

De Vonder en De Koningsbeer, Riel

Basisschool de Vonder en kinderdagverblijf De Koningsbeer te Riel willen een groen schoolplein realiseren. Ontwerp mede in samenspraak met leerlingen. Halfverharding (schelpenpaadjes), gras en beplanting om infiltratie regenwater te bevorderen. Afschot zorgt voor afvoer regenwater richting beplanting. Schoolplein als buitenlokaal, ingepast in onderwijsprogramma. Avonturenparcours, voer- en nestmogelijkheden voor vogels en kleine zoogdieren, moestuintje van wilgentenen, insectenhotels, wilgentenenhut, bijenhotel.

https://www.kbs-vonder.nl/

Peelland, Helmond

Vrije school Peelland te Helmond wil de drie speelpleinen veranderen in beleeflandschappen. Planvorming mede op basis van ideeën van de kinderen. Afkoppeling en opvang hemelwater, te gebruiken in speel- en landschapselement. Passende beplanting (warmtewerend en droogtebestendig) in plaats van tegels. Speelplaats als buitenlokaal (verhalenlijn in de school wordt ook op het schoolplein zichtbaar), kleine voedselgaarde, groententuin, wilgentenen te gebruiken voor stoksnijden en bogen voor het Michaëlsfeest, insectenhotels. Onderhoud door vrijwilligers en hovenier. Gedegen plan, veel aandacht voor water.

https://www.vrijeschoolpeelland.nl/

De Wegwijzer, Lepelstraat

Basisschool de Wegwijzer te Lepelstraat wil het schoolplein (rechthoekig plein binnen de muren van de school, nu een ‘tegelwoestijn’) gaan vergroenen. Planvorming op basis van input leerlingenraad. Groen in plaats van tegels voor natuurlijke infiltratie, opvang regenwater in tonnen. Zit-leerplekken buiten, semi-open speelveranda voor de kleuters (met ruimte voor een kas en voor een ontdekhoek met water en zand), moestuin (van kweken tot koken), fruitbomen, pad met stapstammen, watertafel, zandtafel, insectenhotel. Onderhoud en beheer door leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers.

https://www.basisschooldewegwijzer.nl/

Leerrijk, Someren

Basisschool Leerrijk te Someren wil het verouderde grijze schoolplein gaan vergroenen. Planvorming op basis van enquête door leerlingenraad. Opname van regenwater via beplanting. Struingroen, tipi van takken om hutten tegen te bouwen, struinpad, stapstammen, klimboog, boombak met zitrand. Onderhoud en beheer door vrijwilligers en professionals.

https://www.bsleerrijk.nl/

De Sterren, Eindhoven

Spilcentrum De Sterren in Eindhoven wil het schoolplein gaan vergroenen. Ontwerp houdt rekening met wensen en behoeften van leerlingen. Opvang regenwater, ontwatering via ontstening van het schoolplein. Aanleg tuintjes, natuurpaden en (eetbare) beplanting, inzet van schoolplein als buitenlokaal, moestuin, kweek van groente, fruit en kruiden (en daarna verzorgen, oogsten en bereiden), voederplanken voor vogels, lieveheersbeesthuisje. Onderhoud en beheer door ouders, leraren en leerlingen. Zeer gedegen plan.

https://www.spildesterren.nl/

De Sprong, Rosmalen

Kindcentrum de Sprong te Rosmalen wil haar betegelde speelpleinen gaan vergroenen. Planvorming op basis van ideeën leerlingen(raad). Hergebruik regenwater (bijvoorbeeld ten behoeve van beplanting of voor speelplek rondom water) en er komt een thematische koppeling met waterzuivering in de wijk. Daarnaast komt er een amfitheater, bronnenbox (kist met onderzoeksmaterialen en informatiekaarten over tal van groene onderwerpen), excursies naar Bossche stadsboerderij Eyghentijds. Onderhoud en beheer wordt door professionals, kinderen en ouders gedaan.

https://www.kcdesprong.nl/

De Hoven, Rosmalen

Kindcentrum de Hoven wil het weinig uitdagende speelplein gaan vergroenen. Planvorming is op basis van brainstorms met leerlingen. Reeds gerealiseerd: waterpomp, stammenklasje voor buitenlessen, windbrekers, kukelrek en mandschommel. Zij willen hier een pompkraan met kliedertafel, moestuinbakken, insectenhotel en groen in plaats van stenen aan toevoegen. Onderhoud en beheer wordt door professionals gedaan.

https://www.kcdehoven.nl/

de Harlekijn, Son en Breugel

De Harlekijn werkt toe naar een duurzaam, groen schoolplein van de toekomst. Het ontwerp is op basis van input leerlingen. Er komt een opvang en hergebruik regenwater via regenton met pompsysteem, verstopheggetjes, kijk- en moestuin (van kweken tot koken), boomschorspad, houten stappalen, schaduwbomen, boombank, insectenhotel en tuin gelinkt aan onderwijsaanbod. Het onderhoud en beheer wordt door de leerlingen, ouders, conciërge en professionals gedaan.

https://www.bsdeharlekijn.nl/

Wittering.nl, Rosmalen

Wittering.nl gaat het schoolplein omvormen tot Struin-/leertuin 2.0. Dit plan hebben zij samen met de leerlingen gemaakt. Er is het voornemen tot realisatie buitenleslokaal met groen dak met kruiden en sedum (op termijn). En er komt een natuurlijke regenwater bewatering via beplanting, opvang en hergebruik regenwater via groen dak van de overdekte leer- en ontspanplek en regenton. Daarnaast komt er een schoolmoestuin, kruidenspiraal, insectenhotel, vogel- en vleermuiskasten en een ‘droge beestjes’- border.

St. Jan, Oosteind

Een schoolplein als speel-leeromgeving die rijk is voor kind, flora en fauna is het doel van de St. Jan. Het plan is samen met de het kinderteam gemaakt. Op het plein wordt regenwater gebruikt voor natuurlijke infiltratie en voor bewatering moestuin. Kinderen zaaien en kweken kruiden, groenten en fruit en bereiden daarmee vervolgens gerechten. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen: blote voetenpad, hut van wilgentakken en een waterpoel.

De Klinkert, Oudenbosch

De Klinkert werkt toe naar een speel- en beweegpark aangrenzend aan de school. De plannen zijn door de kinderraad en een kunstenares gemaakt. Natuurspeelterrein met natuurlijk materiaal (duikelrek, verstophagen, klautersavanne, wilgentakkenhutten, evenwichtsboomstam, rioolbuis als tunnel, fietsparcours, kabelbaan tussen de bomen) en de schooltuintjes worden aangelegd door leerlingen.

Onder de Wieken, Eindhoven

Onder de Wieken streeft naar een groen schoolplein dat samen met de leerlingenraad is bedacht. Sedumdaken, regentonnen, afwatering naar de plantvakken, natuurlijke materialen, waterspel, ontdektuin, fruitbomen, moestuinen, koken met zelfgekweekte groenten en fruit, wilgenhut en buitenlessen zullen terug te vinden zijn.

De Lens, Mill

De Lens werkt toe naar een schaduwrijk en groen schoolplein. Hierop wordt regenwater volledig afgekoppeld en komt er een regenbassin langs de school, thema water(besparing) opgenomen in onderwijsprogramma. Pergola’s, klimplanten, vaste poppenkast van houtresten, insectenhotels, wilgentunnel en -huisje, koppeling lespakkket gezonde voeding en teeltwijzen aan hangende moestuin (in samenwerking met smaakcentrum). Planvorming is in samenspraak met leerlingen gedaan.

Fellenoord, Eindhoven

Fellenoord wil een groen beweegplein. Met de opvang van regenwater in grote tonnen om moestuin mee te bewateren. Beplanting, speeltoestellen van duurzaam materiaal, boombanken, moestuin in houten bakken (opbrengst moestuin te oogsten en consumeren door leerlingen), vervlechting met lesaanbod. Het plan is gemaakt in samenspraak met de leerlingen.

’t Lange, Gastel

Een groen schoolplein met eigentijdse en uitnodigende speelomgeving die zich leent voor ‘bewegend leren’. Natuurlijke afwatering via beplanting en waterdoorlatende valdemping onder speeltoestellen, tractorbanden met moestuintjes en een waterbak, buitenklas en -podium, kraaiennestschommel, stapstammen, palenparcours, vogelhuisjes, insectenhotels, natuurlijk ontdekkingspad, bamboebos. Het plan is mede gemaakt op basis van wensen leerlingen.

RK Basisschool de Vuurvlinder, Geertruidenberg

Een schoolplein in de vorm van een speel-leer-landschap. Ontworpen in samenspraak met leerlingen(raad). Met een afvoer van hemelwater voor het groen, regentonnen voor bewatering van planten, schaduwplekken, klimattributen, buitenlokalen, bladeren van bomen als schuilplaats en nestmateriaal voor dieren, aanleg moestuin.

Brede School De Vleer, Etten-Leur

De school wil het schoolplein duurzaam vergroenen. Planvorming samen met leerlingen onder begeleiding van een tuinarchitect. Betere afwatering via aanbreng beplanting. Aanleg en realisatie (deels via hergebruik van bestaande materialen) van groen schoolplein verweven met lespakket en glooiende lijnen, fruitbomen en kruiden, tunnel en vlechtwerk van wilgentenen.

Mattheusschool, Galder

De Mattheusschool gaat hun schoolplein vergroenen onder het motto Galder kleurt Groen. De aanliggende gemeentelijke dorpstuin wordt daartoe bij het schoolplein betrokken. Ontwerpen gaat in samenspraak met onder meer leerlingen. Er komt een infiltratie van regenwater (onder meer vanaf sedumdak) rechtstreeks in de bodem, waterloopje, insectenhotels, natuurmuurtjes, nestkasten, wilgenhutten en -tunnels, moestuintjes en buitenlessen.

Bs Franciscus Bunde, Bladel

Wil het plein in samenspraak met de leerlingen omvormen tot een groen schoolplein; een aantrekkelijk verlengstuk van de klaslokalen met uitdaging en avontuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van: boombank, (fruit)bomen, insectenhotel, buitenklasje van hoge keien, stapstammen.

RK St. Jozef, Wernhout

Het ‘pleinplan’ is in samenspraak met leerlingenraad en wordt een plein meer een natuurlijke uitstraling, gericht op ontdekken, ervaren en leren. Er komt een natuurlijke infiltratie van regenwater via aanbreng van beplanting en bomen. Waterspel in zandbak, insectenhotel, amfitheater/buitenklas.

Don Sartostraat, Tilburg

Samen met de kinderen werd het plan gemaakt voor een speels en groen speelplein waar plaats is voor een doorlopende leerlijn natuuronderwijs.

Besoyen Leerrijk, Waalwijk

Een groen schoolplein waar veel te ontdekken valt, dat is de wens van de kinderen. Het plein wordt aangelegd en onderhouden met hulp van de kinderen, ouders en de school.

De Wieken, Vught

Samen met De Baarzen en de kinderopvang bouwt het nieuwe kindcentrum De Avonturier aan een gezond, groen en klimaatbestendig plein. Kinderen bedachten de basis voor een plein met fruitbomen, een balanceer-boomstronk, een wilgentunnel, waterloop van kinderkopjes, en een grasheuvel met tribune van boomstammen en vlonder.

De Baarzen, Vught

Samen met De Wieken en de kinderopvang bouwt het nieuwe kindcentrum De Avonturier aan een gezond, groen en klimaatbestendig plein. Kinderen bedachten de basis voor een plein met fruitbomen, een balanceer-boomstronk, een wilgentunnel, waterloop van kinderkopjes, en een grasheuvel met tribune van boomstammen en vlonder.

Troubadour, Rosmalen

Een ‘speelleerlandschap’ op basis van wensen leerlingen. Groen dak op het schoolgebouw, (hemel)waterrecyclingsysteem, waterpartij. Lei-fruit, speelbos, insectenhotels, vogel- en broedkasten, liggende klimboom, knuppelbruggetjes, verstopschotten, klimmuur en oase met zand en groen voor de kleuters.

Hobbitstee, Eindhoven

Natuurbelevingstuin en buitenatelier, karakteristieke boom op het plein met erbij een loopvlonder, zitbank, blote voetenpad, kruiptunnel, wilgenprieel, knuppelbrug en insectenhotel. Vijver voor onderzoekend leren, waterpomp, regenton.

Klimop, Megen

Paadjes en trappen, ontdek- en klimplekken, kruidentuin/vlindertuin, verstop- en struinplekken, insectenhotel, compostbak. Na herinrichting zal het schoolplein functioneren als openbare buurtspeelplek in Megen.

Sint Lambertusschool, Haren

Hergebruik regenwater via beplanting. Wilgentunnel, boomstammenbaan, blote voetenpad, vogelspotplank. Leerlingen kweken groente in moestuinbakken, lessen rond gezond voedsel. Speelplein bestemd voor alle dorpskinderen, met en zonder beperking.

Springplank, Fijnaart

Ontwerp op basis van schetsen leerlingenraad. Hergebruik regenwater, via beplanting en in waterstroompje over het plein. Beweegplein met hinkelpaden, lessen in buitenklas, speels reliëf, insectenhotel, moestuin en boombrug. Beheer en onderhoud door detuincommissie.

Jongleren, Drunen

Het schoolplein wordt ‘onze levende beleef-leertuin’. Ontwerp op basis van ideeën leerlingen. Duurzaam verwerken van regenwater, onder meer regenton met pomp op schoolplein. Buitenlessen rond gezonde voeding, palenparcours als jongLeerpad, speel- en verstophagen, Smoothie Tuin. Onderhoud en beheer door Greenteam van kinderen, leerkrachten en ouders.

’t Schrijverke, Goirle

Ontwerp samen met de kinderen. Opvang en hergebruik van regenwater, focus op duurzaamheid en kringloop van voedsel.  Aanleg van moestuin en kruidentuin, composthoop, multitoepasbare natuurlijke spelmaterialen (loose parts), voelvak,  muziekmuur en klimboom. Onderhoud via halfjaarlijkse tuinwerkdag met ouders en leerkrachten.

Montessori+, Breda

Opvang en (her)gebruik hemelwater voor kruiden- en insectentuin. Waterbaan, modderkeuken, zandbak en een join the pipe watervoorziening. Gezamenlijke bereiding van voedsel uit eigen tuin. Spelaanleidingen via hoogteverschillen op het terrein, zwerfkeien, boomstammen, blotevoetenpad en hutten van wilgentenen. Voorts een amfitheater van natuurlijke materialen.

Toermalijn, Halsteren

Een groene speel- en ontdektuin die samen met leerlingen is bedacht. Inrichtingsplan met ontkoppeling van de regenpijp van het riool, een buitenkeuken met waterpunt, slakkenhuis met zitstammen, struinpad, fietspad, knuppelbrug en palenloods.

De Horizon, Asten

De kindermedezeggenschapsraad dacht mee bij de plannen voor opvang van regenwater, te gebruiken bij spelelementen (onder meer schoepenrad). Ook een wilgenhutten, doolhof van coniferen, moes-/groentetuin, waterspeelbanen, eekhoornhuizen, en een mierenhotel staan in de plannen.

De Elzen, Tilburg

De Kloostertuin wordt heringericht tot een duurzame en natuurlijke speelplaats. Vervlechting met onderwijs via tuinonderhoud, ‘buiten’onderwijs en aanleg van moestuintjes. Kloostertuin mag na herinrichting worden gebruikt door buurtkinderen, kinderdagverblijf, school en BSO.

Basisschool Waardhuizen

Meer waterberging, onder andere via een sedumdak op het fietsenhok. Aanleg van een duurzame moestuin (kinderen gaan zelf zaaien en oogsten) en van verblijven voor kippen, konijnen en cavia’s. Aanleg van verlaagde zitkuil met uitzicht voor buitenlessen.

De Klimboom, Eindhoven

Een groener, gezond en klimaatbestendig schoolplein dat veelzijdige beweging stimuleert. Ontwerp op basis van input kinderen. Duurzame omgang met regenwater. Vervlechting met onderwijs via het kabouterpad en het natuurspreekuur. Buitenlokaal, ontdekbosje, insectenhotel en fruitbomen.

Hotelschool, Bergen op Zoom

Plan is gemaakt door eigen studenten en omvat een berging en ontkoppeling van regenwater en aanplant van eetbaar groen dat gebruikt wordt op de menukaart van de Hotelschool. Ambitie is om het vignet gezonde schoolkantine/gezonde school te behalen.

Zoomvlietcollege, Roosendaal

Een gezond, rolstoeltoegankelijk en klimaatbestendig schoolplein dat is ontworpen door de eigen studenten. Waterberging, afkoppeling regenwater, en eetbare beplanting die is te gebruiken voor de gezonde kantine.

De Zandberg, Breda

Een plein met moestuin, insectenhotels, wilgenhuttenbouwen en sjouwen, dat zo bijdraagt aan kennis van de natuur, gezondheid, onderzoekende houding. Voor de leerlingen en ook voor de buurt, want het plein is na schooltijd vrij toegankelijk.

De Parel, Berlicum

Realisatie van een buurtmoestuin met waterpomp, elementen voor natuurlijk spelen worden bij de wadi toegevoegd en er komt insectvriendelijke aanplant.Dit zorgt behalve voor speelplezier ook voor nieuwe ontmoetingen tussen alle omwonenden van verzorgingshuis en begeleid wonen.

Gummarus, Steenbergen

Op dit schoolplein wordt straks hemelwater gebruikt in de spelaanleidingen. Er komt een speelzone met natuurlijk waterdoorlatend bodemmateriaal, een groenzone met verstopmogelijkheid, een blote voetenpad, en een buitentheater. Lessen rond de borderbak met groenten, kruiden en fruit.

Sterrendonk, Oosterhout

Aanplant van struiken, bomen en bamboe zorgt voor spelmogelijkheden en voor betere afwatering. Schoolplein wordt ook lesomgeving  met een vlindertuin, oogsten en eten uit moestuintje, en een insectenhotel.

De Ruimte, Son

Doel is een geaccidenteerd terrein met natuurlijke zand-watervoorzieningen, waterloopjes en stapstenen. Afvoer regenwater in te zetten voor spel, nestplaatsen van oude bouwmaterialen, buitenlessen en onderzoeksactiviteiten rond te realiseren biodiversiteit.

De Klimop, Veldhoven

Vergroenen van speelplein waar ook kinderen uit de buurt na schooltijd kunnen spelen, via drie grote eilanden met bomen en beplanting, fuit- en notenbomen om samen vruchten te plukken, een buitenklas, stapstammen, palenparcours, tractorbanden met teelaarde om in te kweken. Verbeterde afwatering via groenstroken.

Evangelische Basisschool Online, Eindhoven

Schoolplein als groene veelzijdige beweegplek, met onder meer fruitbomen, vlinderplek, bijenkasten, en een water- en regenwormenpad (bedacht door de kinderen) en een punt voor hergebruik water. Verbinding met het onderwijs via het onderzoek van de natuur, vertelhoeken van boomstammen.

De Driestroom, ‘s-Hertogenbosch

Wilgentunnels en -hutten, stapkeien, insectenhotels, weerstation, boomgaard, kruidenhoek, moestuin. Buitenlessen, ook bij de nabijgelegen Oosterplas.

Christoffel, Tilburg

De kinderraad hielp mee aan het ontwerp waarbij regenwater wordt ingezet voor educatie en de ambitie is een vogelvriendelijk schoolplein met een educatief leercircuit.

De Hobbit, Rosmalen

Schoolplein wordt ontmoetingsplaats, ook voor jonge niet schoolgaande kinderen. Kooklessen met opbrengst uit de moestuin, ‘ruige’ natuur en blote voetenpad. Opvang regenwater voor educatie en irrigatie van de moestuinen.

De Sleutelaar, Veldhoven

Er is een speciale kinderraad ingesteld voor een gezond en groen schoolplein dat zelf is bedacht.

Jacinta, Breda

Ouders, scholieren en leerkrachten stelden uitgangspunten op voor de ontdektuin, dat past bij de ontdekkend-leren-methode van school.

Galjoenstraat, Tilburg

Samen met de kinderen werd het plan gemaakt voor een speels en groen speelplein waar plaats is voor een doorlopende leerlijn natuuronderwijs.

Lancierstraat, Tilburg

Samen met de kinderen werd het plan gemaakt voor een speels en groen speelplein waar plaats is voor een doorlopende leerlijn natuuronderwijs.

Noorderlicht, ‘s-Hertogenbosch

Voedselwijsheid en klimaat- en watereducatie, samen met praktijkprogramma’s in de tuin, staan centraal in dit plan.

Atalanta, Eindhoven

Zaaien, kweken, oogsten en voor dieren zorgen staat centraal op dit door kinderen bedachte schoolplein.

De Strijene, Oosterhout

Frequenter buitenonderwijs op een klimaatbestendig, biodivers schoolplein met natuurlijke spelaanleidingen dat wordt onderhouden door de tuinclub van de school.

Bolderik, Hank

Het schoolplein als het groene hart van Hank, dat kinderen zelf ontwierpen. Veel ruimte voor water, een natuurlijke sloot, bosvijver en eetbaar groen. Met informatieborden, rondleidingen en een website als ‘oogstencyclopedie’.

Oudendijk, Woudrichem

Kinderen formuleerden uitgangspunten voor meer groen, tuintjes, natuurlijke speelmaterialen en een buitenlesplaats. Boomstammen op de sloot en onderhoud voor eigen rekening.

De Vlechter, Vlijmen

Aanvulling van het groene schoolplein met kweekbakken, kas, waterton en natuurlijke boomhut. Naar ontwerp van de kinderen zelf en ook met geld van eigen acties.

De Stelaertshoeve en De Sleutel, Tilburg

Een bloemrijke entree, eetbare aanplant en avontuurlijke speelplekken met wadi’s en natuurlijke spelaanleidingen.

De Stappen, Tilburg

Samen met verzorgingscentrum, wijkcentrum en kinderopvang komt er één gezamenlijke, generatievriendelijke belevingstuin, gericht op natuurbeleving en ontmoeting tussen jong en oud.

De Bloemaert en Jan Lighthart Driecant, Tilburg

Twee scholen, één plan voor een uitdagende, groene leeromgeving met wadi, fruitbomen, verstopplekjes en waterspeelplek, wat wordt aangelegd door eigen vrijwilligers. Bovendien een veilige oversteek naar natuurgebied de Dongevallei.

Caleidoscoop Empel

Een groen beleefeiland met inzet van regenwater, eetbaar groen en moestuinlessen bij de nabijgelegen stadsboerderij Eyghentijds.

Het Rondeel, ‘s-Hertogenbosch

Groente en fruit van eigen kweek voor de schoolkeuken, wadi’s voor de watervoorziening en veel onderwijs, ook samen met buurttuin de Graafse Akker.

Montessorischool Merlijn, ‘s-Hertogenbosch

Een bottom-up ontworpen buitenruimte die ook zelf onderhouden gaat worden, met groene speelruimte, een buitenklas, moestuin, weerstation, kas, composthoop en regenton.

’t Klokhuis, Geldrop

Een breed gedragen ontwerp voor een eetbare tuin, waterspeelplaats en buitenklas, waarbij de groenstrook rond de school wordt betrokken.

De Evenaar, Oss

De leerlingen maakten zelf de ideeën voor een wildernis van struinpaden, tunnels en hutten van wilgentenen. Ook maken ze zelf, regenwatermachines met trechters, flessen en buizen.

De Vendelier, Helmond

Winnaar van de gemeentelijke wedstrijd “vergroen je eigen schoolplein”, met een klimwand annex nieuw fietsenhok, een glijbaan, een theater voor buitenlessen, een moestuin en veel lessen over groen.

Basisschool Reek / Landerd

Andere toegang tot hertenkamp, waterberging met lavastenen, onderhoudsvriendelijke beplanting en materialen, zorgen voor een natuurlijke speelomgeving van de kinderen.

’t Schrijverke, ‘s-Hertogenbosch

Het stenige schoolplein wordt een natuurspeelplaats, vervlochten met onderwijs via twee programma’s rond bewust eten en natuur- en milieu-educatie.

De Wingerd, Esbeek

Voormalig kerkplein midden in het dorp krijgt groen aanzien. Onderhoud samen met de leerlingen van de school.