Speelterrein Kindpark Boekel geopend

 

Na het aanbrengen van beplanting door kinderen van groep 7 van KC Octopus, werd het schoolplein van Kindpark Boekel op 27 november officieel geopend door Burgemeester Pierre Bos van Gemeente Boekel.

 

Kinderen onthulden het RESPECTbord en het kinderpanel mocht alle donateurs en helpende handen rondleiden op deze nieuwe speel- en ontmoetingsplek van Boekel. Het zonnetje ging er zelfs voor schijnen! Alle kinderen kregen een heerlijke traktatie en natuurlijk extra tijd om buiten te spelen.

Moestuin, trapvelden en lesruimte
Kindpark Boekel is een parkachtige omgeving met volop kansen voor sport en spel, ontmoeting en ontwikkeling. Het kindpark heeft een moestuin om in te leren, natuurlijke speelelementen, twee trapvelden en meerdere plekken waar kinderen buiten les kunnen krijgen. Onder de grond, boven de grond en ook op het dak is gedacht aan het klimaat. Een echt Schoolplein van de Toekomst.

Gedeelde speelruimte
Deze gedeelde buitenruimte van Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog, fungeert op schooldagen als schoolplein en educatieve ruimte. Buiten schooltijd is het Kindpark ook in gebruik voor sportlessen en opvang van De Kinderburgt. Na school- en opvangtijd, en in de vakanties, wordt het plein gebruikt voor dagelijkse ontmoetingen van jong tot oud.

Toegankelijkheid
Ernst de Groot van Waterschap Aa en Maas vertelde over deze Provinciale subsidieregeling, die in samenwerking met Provincie Noord Brabant, Waterschap Aa en Maas (en andere Brabantse Waterschappen), Jong Leren Eten en het Prins Bernhard Cultuurfonds mogelijk gemaakt is. Sjanet Adank van Het Gehandicapte Kind (vh NSGK) sprak over het belang van toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking.

In Boekel hebben bovendien veel vrijwilligers en organisaties meegewerkt en bijgedragen om het Kindpark Boekel te realiseren.