Startfase

Een goed begin is het halve werk! Uiteraard geldt dit ook bij het ontwikkelen van groene natuurlijke avontuurlijke klimaatbestendige schoolpleinen. In de startfase gaat het om verkenning en het vastleggen van de basis. De startfase bestaat onder andere uit 3 belangrijke punten:

1. Het samenstellen van een werkgroep
Vergeet niet om ook contactpersonen bij onder andere de gemeente, buurtbewoners en IVN te betrekken. Expertise en samenwerking zijn hierbij zeer belangrijk!

2. Een gezamenlijk idee van het ideale groene schoolplein

Waarom willen jullie een groen schoolplein?
Hoe ziet het ideale groene schoolplein eruit?
Hoe wordt het groene schoolplein de komende jaren ingezet? Buitenles? Pauzes? Na en voor schooltijd?
Passen de kernwaarden van de school bij een groen schoolplein en de inzet hiervan?
Hoe groen moet het worden en welke functie moet het groen hebben?

3. Maak een plan van aanpak

Omschrijf het algemene doel/ de missie/ de visie van het groene schoolplein
Omschrijf de doelgroepen
Omschrijf de doelen en de bijbehorende doelstellingen per doelgroep
Breng de ruimte/ locatie in kaart
Maak een begroting — eigenmiddelen, subsidies, fondsen, crowdfunding, sponsorloop, sponsoren. Vergeet niet om ook het onderhoud en gebruik mee te nemen!
Maak een planning

Heb je hulp nodig bij het maken van de begroting? Hier vind je een kostenoverzicht!

De looptijd van de startfase tot de opening is gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. Maak daarom ook een communicatieplan met de werkgroep, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Betrek vanaf het eerste moment alle partijen bij de plannen. Hoe meer mensen enthousiast zijn, hoe groter de kans van slagen!

Houdt rekening met de verschillende wensen en de kans dat kleren vies worden tijdens het spelen.
Geef uitleg over hoe het zit met de veiligheid. Hoe reageren ouders, leerlingen, docenten, schoonmakers, de conciërge, de omgeving en andere betrokkenen op de ideeën? Betrek ze bij het proces en bespreek hun belangen, verwachtingen, ideeën of bedenkingen. Voorbeeldmiddelen die ingezet kunnen worden zijn: de nieuwsbrief, de schoolapp, sociale media, (leerlingen-/ ouder-/ buurt-)bijeenkomsten.