Subsidie voor groene schoolpleinen!

Binnenkort hebben Brabantse scholen tuinclubs, kooklessen, struinpaden, boomhutten, buitenlokalen, verstopplekjes en fruitbomen. Die worden aangelegd door scholen die meedoen aan “schoolplein van de toekomst”. Deze subsidieregeling om schoolpleinen gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk te maken, heeft al 40 aanvragen binnen, waarvan een groot deel is toegekend. De subsidieregeling is een stimulans voor scholen in Noord-Brabant om schoolpleinen samen met leerlingen, ouders en omgeving van de school te ‘vergroenen’.

Feiten en cijfers

Uit de aanvragen die in de eerste maand van de regeling binnen kwamen, blijkt het volgende:

  • Er is voor 1,2 miljoen euro begroot aan plannen voor aanpassingen aan het schoolplein;
  • De gemiddelde begroting voor de aanpassing van het schoolplein in € 40.000,=;
  • Gemiddeld wordt een bijdrage uit de subsidieregeling € 12.500,= per schoolplein gevraagd;
  • Heel veel scholen leggen zelf ook nog geld bij, vragen de ouderraad om een bijdrage of organiseren acties in de buurt om voldoende geld bijeen te krijgen;
  • Eén op de vijf scholen betrekt ook terrein buiten het huidige schoolplein bij het nieuwe schoolplein om zo meer ruimte voor ‘groen’ te creëren;
  • Er is een aantal gemeenten die een extra bijdrage aan de aanpak van het schoolplein geeft, waaronder Oss, Breda en Tilburg;

Onderhoudsploeg

De regeling is bedoeld om vóór 2018 zo’n vijftig schoolpleinen in Brabant aangepakt te hebben. Dat betekent niet alleen groen, waterbergend, uitdagend en natuurlijk, maar ook geadopteerd door de buurt en opgenomen in het lespakket van school. Bovendien is het schoolplein van de toekomst duurzaam aangelegd met een duurzaam onderhoudsplan én onderhoudsploeg! Gezien de huidige plannen, spelen, leren, koken en bewegen er eind 2018 al een heleboel kinderen in het wild op hun schoolplein!