Subsidie

Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt. Voorlopig krijgt de regeling geen vervolg.

Verschillende instanties willen van Brabant een provincie maken waar alle schoolpleinen groen zijn. Daarom hebben de provincie, waterschappen, Ministerie van LNV, Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners, geld bij elkaar gelegd om scholen die hun schoolplein willen ‘vergroenen’ subsidie te kunnen geven. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds regelt de uitgifte van de subsidie, die valt onder het Buurtfonds. Daarom staan de precieze details van de regeling bij het Buurtfonds. Paragraaf 3 van die regeling gaat helemaal over aanpassingen van de schoolpleinen. Ga dus eerst naar paragraaf 3 als je wilt lezen over de subsidieregeling als je je schoolplein klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk wilt maken!
Overigens kan je ook bij je gemeente vragen of zij een subsidieregeling heeft voor extra ondersteuning.
Het is mogelijk om subsidie te ontvangen met een maximaal van € 14.000 (incl. BTW). Dit is 70% van het aangevraagde bedrag. Wil je dit subsidiebedrag ontvangen vraag dan € 20.000,- aan! Voor de overige 30% zorg je dan zelf via bijvoorbeeld een sponsorloop of crowdfunding.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds beslist na de indiening de aanvragen of de subsidie wordt toegekend. Uiterlijk binnen 6 weken nadat uw aanvraag is ontvangen krijgt u bericht of uw aanvraag al dan niet is gehonoreerd.

Subsidieregeling

Lees de subsidieregeling

Bekijk meer informatie en download het aanvraagformulier.


Er zijn meerdere manieren om het schoolplein te financieren. Klik hier voor interessante tips!

"Fijn, zo'n samenvatting!"

Samenvatting!