Voorbeelden

De schoolpleinen van de toekomst in onze provincie!

Inmiddels gaan er al ruim 60 schoolpleinen in Brabant op de schop en zijn de eerste groene schoolpleinen al klaar! Op de kaart een overzicht van scholen die een subsidie krijgen om snel aan de slag te kunnen!

 

Wittering.nl, Rosmalen

Wittering.nl gaat het schoolplein omvormen tot Struin-/leertuin 2.0. Dit plan hebben zij samen met de leerlingen gemaakt. Er is het voornemen tot realisatie buitenleslokaal met groen dak met kruiden en sedum (op termijn). En er komt een natuurlijke regenwater bewatering via beplanting, opvang en hergebruik regenwater via groen dak van de overdekte leer- en ontspanplek en regenton. Daarnaast komt er een schoolmoestuin, kruidenspiraal, insectenhotel, vogel- en vleermuiskasten en een ‘droge beestjes’- border.

St. Jan, Oosteind

Een schoolplein als speel-leeromgeving die rijk is voor kind, flora en fauna is het doel van de St. Jan. Het plan is samen met de het kinderteam gemaakt. Op het plein wordt regenwater gebruikt voor natuurlijke infiltratie en voor bewatering moestuin. Kinderen zaaien en kweken kruiden, groenten en fruit en bereiden daarmee vervolgens gerechten. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen: blote voetenpad, hut van wilgentakken en een waterpoel.

De Klinkert, Oudenbosch

De Klinkert werkt toe naar een speel- en beweegpark aangrenzend aan de school. De plannen zijn door de kinderraad en een kunstenares gemaakt. Natuurspeelterrein met natuurlijk materiaal (duikelrek, verstophagen, klautersavanne, wilgentakkenhutten, evenwichtsboomstam, rioolbuis als tunnel, fietsparcours, kabelbaan tussen de bomen) en de schooltuintjes worden aangelegd door leerlingen.

Onder de Wieken, Eindhoven

Onder de Wieken streeft naar een groen schoolplein dat samen met de leerlingenraad is bedacht. Sedumdaken, regentonnen, afwatering naar de plantvakken, natuurlijke materialen, waterspel, ontdektuin, fruitbomen, moestuinen, koken met zelfgekweekte groenten en fruit, wilgenhut en buitenlessen zullen terug te vinden zijn.

De Lens, Mill

De Lens werkt toe naar een schaduwrijk en groen schoolplein. Hierop wordt regenwater volledig afgekoppeld en komt er een regenbassin langs de school, thema water(besparing) opgenomen in onderwijsprogramma. Pergola’s, klimplanten, vaste poppenkast van houtresten, insectenhotels, wilgentunnel en -huisje, koppeling lespakkket gezonde voeding en teeltwijzen aan hangende moestuin (in samenwerking met smaakcentrum). Planvorming is in samenspraak met leerlingen gedaan.

Fellenoord, Eindhoven

Fellenoord wil een groen beweegplein. Met de opvang van regenwater in grote tonnen om moestuin mee te bewateren. Beplanting, speeltoestellen van duurzaam materiaal, boombanken, moestuin in houten bakken (opbrengst moestuin te oogsten en consumeren door leerlingen), vervlechting met lesaanbod. Het plan is gemaakt in samenspraak met de leerlingen.

’t Lange, Gastel

Een groen schoolplein met eigentijdse en uitnodigende speelomgeving die zich leent voor ‘bewegend leren’. Natuurlijke afwatering via beplanting en waterdoorlatende valdemping onder speeltoestellen, tractorbanden met moestuintjes en een waterbak, buitenklas en -podium, kraaiennestschommel, stapstammen, palenparcours, vogelhuisjes, insectenhotels, natuurlijk ontdekkingspad, bamboebos. Het plan is mede gemaakt op basis van wensen leerlingen.

RK Basisschool de Vuurvlinder, Geertruidenberg

Een schoolplein in de vorm van een speel-leer-landschap. Ontworpen in samenspraak met leerlingen(raad). Met een afvoer van hemelwater voor het groen, regentonnen voor bewatering van planten, schaduwplekken, klimattributen, buitenlokalen, bladeren van bomen als schuilplaats en nestmateriaal voor dieren, aanleg moestuin.

Brede School De Vleer, Etten-Leur

De school wil het schoolplein duurzaam vergroenen. Planvorming samen met leerlingen onder begeleiding van een tuinarchitect. Betere afwatering via aanbreng beplanting. Aanleg en realisatie (deels via hergebruik van bestaande materialen) van groen schoolplein verweven met lespakket en glooiende lijnen, fruitbomen en kruiden, tunnel en vlechtwerk van wilgentenen.

Mattheusschool, Galder

De Mattheusschool gaat hun schoolplein vergroenen onder het motto Galder kleurt Groen. De aanliggende gemeentelijke dorpstuin wordt daartoe bij het schoolplein betrokken. Ontwerpen gaat in samenspraak met onder meer leerlingen. Er komt een infiltratie van regenwater (onder meer vanaf sedumdak) rechtstreeks in de bodem, waterloopje, insectenhotels, natuurmuurtjes, nestkasten, wilgenhutten en -tunnels, moestuintjes en buitenlessen.

Bs Franciscus Bunde, Bladel

Wil het plein in samenspraak met de leerlingen omvormen tot een groen schoolplein; een aantrekkelijk verlengstuk van de klaslokalen met uitdaging en avontuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van: boombank, (fruit)bomen, insectenhotel, buitenklasje van hoge keien, stapstammen.

RK St. Jozef, Wernhout

Het ‘pleinplan’ is in samenspraak met leerlingenraad en wordt een plein meer een natuurlijke uitstraling, gericht op ontdekken, ervaren en leren. Er komt een natuurlijke infiltratie van regenwater via aanbreng van beplanting en bomen. Waterspel in zandbak, insectenhotel, amfitheater/buitenklas.

Don Sartostraat, Tilburg

Samen met de kinderen werd het plan gemaakt voor een speels en groen speelplein waar plaats is voor een doorlopende leerlijn natuuronderwijs.

Besoyen Leerrijk, Waalwijk

Een groen schoolplein waar veel te ontdekken valt, dat is de wens van de kinderen. Het plein wordt aangelegd en onderhouden met hulp van de kinderen, ouders en de school.

De Wieken, Vught

Samen met De Baarzen en de kinderopvang bouwt het nieuwe kindcentrum De Avonturier aan een gezond, groen en klimaatbestendig plein. Kinderen bedachten de basis voor een plein met fruitbomen, een balanceer-boomstronk, een wilgentunnel, waterloop van kinderkopjes, en een grasheuvel met tribune van boomstammen en vlonder.

De Baarzen, Vught

Samen met De Wieken en de kinderopvang bouwt het nieuwe kindcentrum De Avonturier aan een gezond, groen en klimaatbestendig plein. Kinderen bedachten de basis voor een plein met fruitbomen, een balanceer-boomstronk, een wilgentunnel, waterloop van kinderkopjes, en een grasheuvel met tribune van boomstammen en vlonder.

Troubadour, Rosmalen

Een ‘speelleerlandschap’ op basis van wensen leerlingen. Groen dak op het schoolgebouw, (hemel)waterrecyclingsysteem, waterpartij. Lei-fruit, speelbos, insectenhotels, vogel- en broedkasten, liggende klimboom, knuppelbruggetjes, verstopschotten, klimmuur en oase met zand en groen voor de kleuters.

Hobbitstee, Eindhoven

Natuurbelevingstuin en buitenatelier, karakteristieke boom op het plein met erbij een loopvlonder, zitbank, blote voetenpad, kruiptunnel, wilgenprieel, knuppelbrug en insectenhotel. Vijver voor onderzoekend leren, waterpomp, regenton.

Klimop, Megen

Paadjes en trappen, ontdek- en klimplekken, kruidentuin/vlindertuin, verstop- en struinplekken, insectenhotel, compostbak. Na herinrichting zal het schoolplein functioneren als openbare buurtspeelplek in Megen.

Sint Lambertusschool, Haren

Hergebruik regenwater via beplanting. Wilgentunnel, boomstammenbaan, blote voetenpad, vogelspotplank. Leerlingen kweken groente in moestuinbakken, lessen rond gezond voedsel. Speelplein bestemd voor alle dorpskinderen, met en zonder beperking.

Springplank, Fijnaart

Ontwerp op basis van schetsen leerlingenraad. Hergebruik regenwater, via beplanting en in waterstroompje over het plein. Beweegplein met hinkelpaden, lessen in buitenklas, speels reliëf, insectenhotel, moestuin en boombrug. Beheer en onderhoud door detuincommissie.

Jongleren, Drunen

Het schoolplein wordt ‘onze levende beleef-leertuin’. Ontwerp op basis van ideeën leerlingen. Duurzaam verwerken van regenwater, onder meer regenton met pomp op schoolplein. Buitenlessen rond gezonde voeding, palenparcours als jongLeerpad, speel- en verstophagen, Smoothie Tuin. Onderhoud en beheer door Greenteam van kinderen, leerkrachten en ouders.

’t Schrijverke, Goirle

Ontwerp samen met de kinderen. Opvang en hergebruik van regenwater, focus op duurzaamheid en kringloop van voedsel.  Aanleg van moestuin en kruidentuin, composthoop, multitoepasbare natuurlijke spelmaterialen (loose parts), voelvak,  muziekmuur en klimboom. Onderhoud via halfjaarlijkse tuinwerkdag met ouders en leerkrachten.

Montessori+, Breda

Opvang en (her)gebruik hemelwater voor kruiden- en insectentuin. Waterbaan, modderkeuken, zandbak en een join the pipe watervoorziening. Gezamenlijke bereiding van voedsel uit eigen tuin. Spelaanleidingen via hoogteverschillen op het terrein, zwerfkeien, boomstammen, blotevoetenpad en hutten van wilgentenen. Voorts een amfitheater van natuurlijke materialen.

Toermalijn, Halsteren

Een groene speel- en ontdektuin die samen met leerlingen is bedacht. Inrichtingsplan met ontkoppeling van de regenpijp van het riool, een buitenkeuken met waterpunt, slakkenhuis met zitstammen, struinpad, fietspad, knuppelbrug en palenloods.

De Horizon, Asten

De kindermedezeggenschapsraad dacht mee bij de plannen voor opvang van regenwater, te gebruiken bij spelelementen (onder meer schoepenrad). Ook een wilgenhutten, doolhof van coniferen, moes-/groentetuin, waterspeelbanen, eekhoornhuizen, en een mierenhotel staan in de plannen.

De Elzen, Tilburg

De Kloostertuin wordt heringericht tot een duurzame en natuurlijke speelplaats. Vervlechting met onderwijs via tuinonderhoud, ‘buiten’onderwijs en aanleg van moestuintjes. Kloostertuin mag na herinrichting worden gebruikt door buurtkinderen, kinderdagverblijf, school en BSO.

Basisschool Waardhuizen

Meer waterberging, onder andere via een sedumdak op het fietsenhok. Aanleg van een duurzame moestuin (kinderen gaan zelf zaaien en oogsten) en van verblijven voor kippen, konijnen en cavia’s. Aanleg van verlaagde zitkuil met uitzicht voor buitenlessen.

De Klimboom, Eindhoven

Een groener, gezond en klimaatbestendig schoolplein dat veelzijdige beweging stimuleert. Ontwerp op basis van input kinderen. Duurzame omgang met regenwater. Vervlechting met onderwijs via het kabouterpad en het natuurspreekuur. Buitenlokaal, ontdekbosje, insectenhotel en fruitbomen.

Hotelschool, Bergen op Zoom

Plan is gemaakt door eigen studenten en omvat een berging en ontkoppeling van regenwater en aanplant van eetbaar groen dat gebruikt wordt op de menukaart van de Hotelschool. Ambitie is om het vignet gezonde schoolkantine/gezonde school te behalen.

Zoomvlietcollege, Roosendaal

Een gezond, rolstoeltoegankelijk en klimaatbestendig schoolplein dat is ontworpen door de eigen studenten. Waterberging, afkoppeling regenwater, en eetbare beplanting die is te gebruiken voor de gezonde kantine.

De Zandberg, Breda

Een plein met moestuin, insectenhotels, wilgenhuttenbouwen en sjouwen, dat zo bijdraagt aan kennis van de natuur, gezondheid, onderzoekende houding. Voor de leerlingen en ook voor de buurt, want het plein is na schooltijd vrij toegankelijk.

De Parel, Berlicum

Realisatie van een buurtmoestuin met waterpomp, elementen voor natuurlijk spelen worden bij de wadi toegevoegd en er komt insectvriendelijke aanplant.Dit zorgt behalve voor speelplezier ook voor nieuwe ontmoetingen tussen alle omwonenden van verzorgingshuis en begeleid wonen.

Gummarus, Steenbergen

Op dit schoolplein wordt straks hemelwater gebruikt in de spelaanleidingen. Er komt een speelzone met natuurlijk waterdoorlatend bodemmateriaal, een groenzone met verstopmogelijkheid, een blote voetenpad, en een buitentheater. Lessen rond de borderbak met groenten, kruiden en fruit.

Sterrendonk, Oosterhout

Aanplant van struiken, bomen en bamboe zorgt voor spelmogelijkheden en voor betere afwatering. Schoolplein wordt ook lesomgeving  met een vlindertuin, oogsten en eten uit moestuintje, en een insectenhotel.

De Ruimte, Son

Doel is een geaccidenteerd terrein met natuurlijke zand-watervoorzieningen, waterloopjes en stapstenen. Afvoer regenwater in te zetten voor spel, nestplaatsen van oude bouwmaterialen, buitenlessen en onderzoeksactiviteiten rond te realiseren biodiversiteit.

De Klimop, Veldhoven

Vergroenen van speelplein waar ook kinderen uit de buurt na schooltijd kunnen spelen, via drie grote eilanden met bomen en beplanting, fuit- en notenbomen om samen vruchten te plukken, een buitenklas, stapstammen, palenparcours, tractorbanden met teelaarde om in te kweken. Verbeterde afwatering via groenstroken.

Evangelische Basisschool Online, Eindhoven

Schoolplein als groene veelzijdige beweegplek, met onder meer fruitbomen, vlinderplek, bijenkasten, en een water- en regenwormenpad (bedacht door de kinderen) en een punt voor hergebruik water. Verbinding met het onderwijs via het onderzoek van de natuur, vertelhoeken van boomstammen.

De Driestroom, ‘s-Hertogenbosch

Wilgentunnels en -hutten, stapkeien, insectenhotels, weerstation, boomgaard, kruidenhoek, moestuin. Buitenlessen, ook bij de nabijgelegen Oosterplas.

Christoffel, Tilburg

De kinderraad hielp mee aan het ontwerp waarbij regenwater wordt ingezet voor educatie en de ambitie is een vogelvriendelijk schoolplein met een educatief leercircuit.

De Hobbit, Rosmalen

Schoolplein wordt ontmoetingsplaats, ook voor jonge niet schoolgaande kinderen. Kooklessen met opbrengst uit de moestuin, ‘ruige’ natuur en blote voetenpad. Opvang regenwater voor educatie en irrigatie van de moestuinen.

De Sleutelaar, Veldhoven

Er is een speciale kinderraad ingesteld voor een gezond en groen schoolplein dat zelf is bedacht.

Jacinta, Breda

Ouders, scholieren en leerkrachten stelden uitgangspunten op voor de ontdektuin, dat past bij de ontdekkend-leren-methode van school.

Galjoenstraat, Tilburg

Samen met de kinderen werd het plan gemaakt voor een speels en groen speelplein waar plaats is voor een doorlopende leerlijn natuuronderwijs.

Lancierstraat, Tilburg

Samen met de kinderen werd het plan gemaakt voor een speels en groen speelplein waar plaats is voor een doorlopende leerlijn natuuronderwijs.

Noorderlicht, ‘s-Hertogenbosch

Voedselwijsheid en klimaat- en watereducatie, samen met praktijkprogramma’s in de tuin, staan centraal in dit plan.

Atalanta, Eindhoven

Zaaien, kweken, oogsten en voor dieren zorgen staat centraal op dit door kinderen bedachte schoolplein.

De Strijene, Oosterhout

Frequenter buitenonderwijs op een klimaatbestendig, biodivers schoolplein met natuurlijke spelaanleidingen dat wordt onderhouden door de tuinclub van de school.

Bolderik, Hank

Het schoolplein als het groene hart van Hank, dat kinderen zelf ontwierpen. Veel ruimte voor water, een natuurlijke sloot, bosvijver en eetbaar groen. Met informatieborden, rondleidingen en een website als ‘oogstencyclopedie’.

Oudendijk, Woudrichem

Kinderen formuleerden uitgangspunten voor meer groen, tuintjes, natuurlijke speelmaterialen en een buitenlesplaats. Boomstammen op de sloot en onderhoud voor eigen rekening.

De Vlechter, Vlijmen

Aanvulling van het groene schoolplein met kweekbakken, kas, waterton en natuurlijke boomhut. Naar ontwerp van de kinderen zelf en ook met geld van eigen acties.

De Stelaertshoeve en De Sleutel, Tilburg

Een bloemrijke entree, eetbare aanplant en avontuurlijke speelplekken met wadi’s en natuurlijke spelaanleidingen.

De Stappen, Tilburg

Samen met verzorgingscentrum, wijkcentrum en kinderopvang komt er één gezamenlijke, generatievriendelijke belevingstuin, gericht op natuurbeleving en ontmoeting tussen jong en oud.

De Bloemaert en Jan Lighthart Driecant, Tilburg

Twee scholen, één plan voor een uitdagende, groene leeromgeving met wadi, fruitbomen, verstopplekjes en waterspeelplek, wat wordt aangelegd door eigen vrijwilligers. Bovendien een veilige oversteek naar natuurgebied de Dongevallei.

Caleidoscoop Empel

Een groen beleefeiland met inzet van regenwater, eetbaar groen en moestuinlessen bij de nabijgelegen stadsboerderij Eyghentijds.

Het Rondeel, ‘s-Hertogenbosch

Groente en fruit van eigen kweek voor de schoolkeuken, wadi’s voor de watervoorziening en veel onderwijs, ook samen met buurttuin de Graafse Akker.

Montessorischool Merlijn, ‘s-Hertogenbosch

Een bottom-up ontworpen buitenruimte die ook zelf onderhouden gaat worden, met groene speelruimte, een buitenklas, moestuin, weerstation, kas, composthoop en regenton.

’t Klokhuis, Geldrop

Een breed gedragen ontwerp voor een eetbare tuin, waterspeelplaats en buitenklas, waarbij de groenstrook rond de school wordt betrokken.

De Evenaar, Oss

De leerlingen maakten zelf de ideeën voor een wildernis van struinpaden, tunnels en hutten van wilgentenen. Ook maken ze zelf, regenwatermachines met trechters, flessen en buizen.

De Vendelier, Helmond

Winnaar van de gemeentelijke wedstrijd “vergroen je eigen schoolplein”, met een klimwand annex nieuw fietsenhok, een glijbaan, een theater voor buitenlessen, een moestuin en veel lessen over groen.

Basisschool Reek / Landerd

Andere toegang tot hertenkamp, waterberging met lavastenen, onderhoudsvriendelijke beplanting en materialen, zorgen voor een natuurlijke speelomgeving van de kinderen.

’t Schrijverke, ‘s-Hertogenbosch

Het stenige schoolplein wordt een natuurspeelplaats, vervlochten met onderwijs via twee programma’s rond bewust eten en natuur- en milieu-educatie.

De Wingerd, Esbeek

Voormalig kerkplein midden in het dorp krijgt groen aanzien. Onderhoud samen met de leerlingen van de school.