Water & klimaat

Veel schoolpleinen kunnen klimaatbestendiger worden gemaakt zodat ze beter water op kunnen slaan of juist afvoeren. Door het veranderde klimaat regent het vaker en harder en zijn zomers warmer en droger. Een betegeld schoolplein kan regenwater niet de grond inzakken. Het water stroomt met hevige regen het riool in. Zonde! Want de grond kan dit water heel goed gebruiken.

Klimaatbestendig

In bebouwd gebied komt vaker extreme hitte en droogte voor. Hoe goed we ons best ook doen, niet alle gevolgen van het weer zijn te beheersen. Gelukkig kunnen we groene schoolpleinen zo inrichten dat we wateroverlast en watertekorten beter aankunnen.
Een groen schoolplein houdt water langer vast. Doordat planten en bomen groen blijven is blijft het er koeler. Een ander voordeel van een schoolplein met veel groen is dat het een positief effect heeft op de waterkwaliteit. De begroeiing zorgt ervoor dat het regenwater gefilterd wordt. Als derde voordeel helpt een groen schoolplein bij een stuk bewustwording. Door te ervaren en leren over het belang van een groene, gezonde leefomgeving worden kinderen zich op jonge leeftijd al bewust van de natuur.

In het verleden kreeg regen voldoende kans om te infiltreren in de grond. De afgelopen jaren zijn er steeds meer wegen, huizen en andere soorten van verharding aangelegd/gebouwd, ten koste van veel groen. Dit zorgt voor een verminderde aan- en afvoer van water en warmte (wateroverlast, droogte en hittestress). Door alle veranderingen is het dus extra belangrijk om samen in actie te komen!

Een Schoolplein van de toekomst is klimaatbestendig, natuurlijk-avontuurlijk en groen. Dit betekent niet alleen veel (fruit)bomen en (eetbare)planten, maar ook het gebruik duurzame materialen.

– Zo zijn zand, schors, schelpen, gras, planten of houtsnippers ideaal als ondergrond. Goed om op te spelen, duurzaam en heel klimaatbestendig!
– Oude planten kunnen hergebruikt worden.
– Kijk of je de oude tegels anders kunt inzetten.
– Vraag na bij bijvoorbeeld de gemeente of staatbosbeheer of zij nog oude bomen hebben. Zaag deze in stukken en je hebt geweldige boomstronkjes om op te staan, zitten en op te spelen.
– Neem contact op met een teler en kijk of zij planten en stuiken hebben die misschien niet meer goed zijn voor de verkoop. Wellicht kunnen deze voor een zacht prijsje overgenomen worden.
– Houd ook rekening met het jaargetij. In het snoeiseizoen kun je vaak materialen gratis krijgen!


Zo pak je dat aan!

Er zijn verschillende manieren om met water om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de volgende ideeën:

Groen en Natuurlijk
Tegels kunnen vervangen worden door boomschors, natuurlijke materialen, groenstroken, meer bomen en speeltoestellen van natuurlijke materialen. Groen zorgt voor een mindere belasting van het riool, infiltratie, waterfiltering.

Regentonnen
Door regenwater op te vangen ontlast u het riool. Het opvangen van regenwater kan onder andere in een regenton, verdiepte gedeeltes op het schoolplein of waterschutting. Het regenwater kunt u gebruiken voor het bewateren van het groen.

Hoogteverschillen
Hoogteverschillen kunnen als speelterrein, maar ook als waterbuffer worden ingericht.

Moestuinen
Een moestuin aanleggen of een beekje helpt bij de vergroting van het waterbewustzijn. Laat kinderen zoeken naar diertjes vanaf een vlonder of in een vijver/ beekje.

Groene daken & wanden
Optimaal gebruik maken van het gebouw door water op te slaan op het dak. Dit kan zelfs samen met zonnepanelen.


Droppie Water

Alles ontdekken over water? Droppie Water leert kinderen van groep 1 tot en met 8 alles over water en de waterschappen! Leuke spelletjes, weetjes, kleurplaten en lesmodules vind je op de site!


Bomen en Planten

Bestrijdingsmiddelen zijn gevaarlijk voor planten en dieren en voor onze eigen drinkwatervoorziening. Gebruik ze dus zo min mogelijk en zeker niet in de buurt van open water.


Waterpomp

“De waterpomp is één van de meest populaire onderdelen op een natuurlijke speelplaats. Water trekt kinderen als een magneet aan en ze kunnen er uren mee spelen. En wat is er leuker dan water dat beweegt, takjes meeneemt in de stroom, verkoelend over je voeten stroomt en wat je zelf kunt sturen? Bij volwassenen zorgen de waterpompen echter nogal eens voor hoofdbrekens” Springzaad schreef hier een leuke blog over!

Pret met de pomp


Waterschijf van vijf

Tijdens de ‘Week van ons Water’ krijg je antwoord op vragen als: Wat kan ik zelf doen om wateroverlast of droogte tegen te gaan? De Waterschijf van vijf: 26 tips en weetjes om bewuster om te gaan met water.

Waterschijf van vijf


Wat een hondenweer!

De waterkringloop begint bij de oceaan. Het water verdampt door de zon. De waterdamp stijgt op, de koude lucht in. Hoog in de lucht condenseert de waterdamp en verandert in wolken. Uit wolken komt regen, hagel of sneeuw. Van de neerslag verdampt een groot deel meteen. Soms al voordat het op de grond is terechtgekomen. Een ander deel van het water zakt de grond in: het grondwater. De rest stroomt over het land via beken, rivieren en kanalen: het oppervlaktewater. Al het water dat niet verdampt, stroomt uiteindelijk terug naar de zee. Daar begint de kringloop weer opnieuw.

Bron: wikikids


Waterschappen

Waterschappen zetten zich samen met gemeenten en partners in voor een duurzame leefomgeving. Ook inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen kunnen hun steentje bijdragen. Met elkaar kunnen we zo de kansen benutten die klimaatverandering biedt. Niet alleen voor nu en voor onszelf, maar ook voor de toekomst en onze (klein-)kinderen!